ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce ve Vsetíně
Dne 4.11.2019 se vycházející žáci zúčastnili besedy na ÚP ve Vsetíně. Informační a poradenské středisko v rámci besedy seznámilo žáky nejen s novými pojmy, např. Národní soustava povolání. Žáci vypracovali orientační test zájmů, který jim měl být nápomocen při jejich rozhodování, kterou...

Strašidelné vyučování s návštěvou pohádkových bytostí

Strašidelné vyučování s návštěvou pohádkových bytostí
V pátek 25.10.2019 vyvrcholily v naší třídě přípravy na Haloween. Sešly se opravdu pohádkové bytosti, především paní čarodějnice druhé kategorie paní Okulárová a její mladší čarodějka Chychtejda. Někteří žáci dokonce utekli z lavic, když se čarodějnice objevily ve dveřích. Dále se...

Beseda s Policií ČR

Beseda s Policií ČR
V letošním školním roce opět pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií ze Vsetína, která si pro nás vždy připraví zajímavou besedu. První beseda byla uskutečněna 8. 10. 2019 se žáky 5. a 6. třídy na téma „Mladiství a právní problematika“. Tato beseda byla zaměřena na problematiku chování...

Celostátní přehlídka výtvarných prací „Radost“

Celostátní přehlídka výtvarných prací „Radost“
Každý rok na podzim odesíláme do naší spřátelené ZŠ, MŠ a PŠ Kolín zdařilé výkresy žáků naší školy. Tentokrát jsme jich na volné téma vybrali a odeslali dvacet. Tyto práce jsou ukázkou pestré náplně hodin výtvarné výchovy žáků všech věkových skupin a zařazení. Naše díla budou vystavena spolu s...

Burza škol

Burza škol
Dne 24. 10. 2019 se vycházející žáci zúčastnili burzy škol v Kulturním domě ve Vsetíně. Některé školy je velice zaujaly, i když věděli, že se tam hlásit nebudou. Žáci měli ve svém výběru střední školy téměř jasno a se zástupci škol si velmi rádi probrali detaily, taktéž jim byly zodpovězeny...

Lektorský program: Krteček a konopné kalhotky

Lektorský program: Krteček a konopné kalhotky
Téma: konopí, jeho využití v minulosti i současnosti (textil, stavebnictví, potravinářství aj.), výchova ke zdraví, prevence kriminality V září jsme navštívili lektorský výukový program na vsetínském zámku. Skutečnost, že konopí není jen droga, se žáci 3. ročníku dozvěděli na výstavě o této...

Lektorský výukový program pro žáky „ Není houba jako houba“

Lektorský výukový program pro žáky „ Není houba jako houba“
V říjnu nastal ten pravý čas zopakovat si znalosti o našich běžných jedlých, nejedlých a jedovatých houbách. Žáci 3. ročníku se zúčastnili výukového programu o našich houbách včetně nově nainstalované výstavy hub. Zábavnou formou je programem provázela lektorka, která si jejich vědomosti ověřila v...

Bájný svět pod hladinou řek.

Bájný svět pod hladinou řek.
Na konci říjnového měsíce jsme poslali do výtvarné soutěže „Nejsem na světě sám“  8 výkresů na krásné téma „Bájný svět pod hladinou řek“.  Tři práce třídy 4.S  a 5 obzvlášť povedených obrázků dětí ze 3.třídy, které pracovaly pod vedením paní vychovatelky Lenky Burdíkové. Tyto výtvory...

Podzimní výsadba stromů a keřů

Podzimní výsadba stromů a keřů
V září 2019 proběhla 1. etapa realizace projektu Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi. Před budovou naší školy bylo vytvořeno venkovní pracoviště z okrasných stromů a keřů. Zahradnická firma provedla úpravu pozemků a poté vysadila zvolené stromy a keře. Žáci 2. stupně ZŠ...

Den stromů v Panské zahradě

Den stromů v Panské zahradě
V pátek dne 18.10.2019 jsme se s žáky 4. třídy vypravily do Panské zahrady, kde probíhala v rámci osvětové kampaně akce „Stromy a my“. Počasí nám přálo, bylo teplo, tudíž návštěva parku byla pro žáky příjemným zpestřením výuky. Pro všechny zúčastněné byla přichystána stanoviště...