ZŠ PRAKTICKÁ AKTUALITY

Beseda na IPS ÚP

Beseda na IPS ÚP
Dne 22.11.2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili besedy na IPS ÚP ve Vsetíně. Tématem byla nejen správná volba střední školy, ale také zjištění studijních předpokladů našich žáků. Žáci si vyzkoušeli formou rolí různá zaměstnání, pak měli možnost napsat své dotazy přímo na žáky do škol, kam by chtěli...

Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

Den otevřených dveří na SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín
V pátek 9. 11. 2018 navštívili žáci 9. ročníku v rámci dne otevřených dveří Střední odbornou školu Josefa Sousedíka na Vsetíně. Žáci měli zájem blíže poznat učební obor Stravovací a ubytovací služby. Po absolvování oboru žáci získávají střední vzdělání s výučním listem. Žáci...

NÁCVIK PRVNÍ POMOCI

NÁCVIK PRVNÍ POMOCI
Tak jako 2. třída tak i 3. třída absolvovala 12. 11. besedu s praktickým cvičením první pomoci s pracovnicí ČČK paní Janou Sklářovou.  Děti pracovaly se šátkem, obvazy a náplastmi. Naučili se ošetřovat hlavu i končetiny. Beseda byla pro děti velmi přínosná. třídní učitelka Mgr....

HALLOVEEN ve 3. třídě

HALLOVEEN ve 3. třídě
Celý týden byl věnovaný strašidlům a ukončen pátkem 2. 11. haloweenským odpolednem v družině. Paní vychovatelky si pro děti připravily zábavné hry, žáky namalovaly k maskám, které si donesli a k tomu měli i občerstvení, které si žáci sami upekli – bábovku z dýně, bonbony. Žáci...

Halloweenská diskotéka v družince

Halloweenská diskotéka v družince
V prvním listopadovém týdnu jsme začali s přípravami Halloweenské oslavy a diskotéky a to upečením strašidelného hradu z dýně. Také jsme vydlabali a vyřezali několik dýní a připravili jsme si úžasnou strašidelnou dekoraci. Párty jsme zahájili povídáním o významu svátku Halloweenu a...

Návštěva v MŠ Rokytnice

Návštěva v MŠ Rokytnice
V letošním školním roce jsme započali spolupráci s MŠ Rokytnice. V září děti z oční třídy s paní učitelkou Šulákovou navštívily naši školu, prošly si ji a podívaly se do 1. až 3. třídy.   Tuto MŠ navštěvuje také pět romských dětí. V úterý 6.11. na oplátku...

Hasiči ve škole - beseda s příslušníky hasičského sboru

Hasiči ve škole - beseda s příslušníky hasičského sboru
Dva příslušníci hasičského sboru si pro žáky 2. ročníku připravili zajímavé a poučné povídání o práci členů hasičského sboru ve Vsetíně. Společně si zopakovali telefonní čísla záchranného systému. Nejvíce se jim líbila praktická ukázka výstroje hasiče s dýchacím přístrojem. Také se dověděli,...

Nácvik první pomoci

Nácvik první pomoci
Dne 5.11.2018 se žáci 2.třídy zúčastnily preventivního programu "Nácvik první pomoci“. Pracovnice ČČK Jana Sklářová přišla za žáky druhého ročníku s lékárničkou první pomoci, aby jim prakticky ukázala ošetření některých zranění. Ještě před ošetřováním si žáci zopakovali čísla záchranného...

Přírodovědná vycházka

Přírodovědná vycházka
Všichni žáci druhého ročníku se zúčastnili za krásného podzimního počasí výpravy do přírody. Z konečné zastávky Jasenice I vystoupali lesem na vyhlídkový bod, kde se žáci zorientovali v terénu. Postavili si ve dvojicích z nasbíraných přírodnin domečky pro lesní skřítky a po té se...

Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR

Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR
Toto velké výročí pro naši republiku se snažil vsetínský zámek  přiblížit  žákům ve výukovém programu „Zpívánky“ 1. a 2. 11. 2018. Žáci 2. a 3. třídy byli formou lidových písní a dramatizací seznámení s naším prvním prezidentem a jeho životem. Zazpívali si jeho oblíbenou píseň „Ach...