ZŠ PRAKTICKÁ Aktuality 2022/23

Beseda s Policií ČR – Bezpečnost silničního provozu

Beseda s Policií ČR – Bezpečnost silničního provozu
V úterý dne 24. 01. 2023 se žáci 5. třídy zúčastnili besedy s Policií ČR na téma bezpečnost silničního provozu. Žáci byli seznámeni s pravidly bezpečnosti chodců a cyklistů, jak se mají v provozu chovat. Každý z žáků měl prostor vyjádřit svůj názor a zkušenost, jak se...

Vánoční čas

Vánoční čas
Dne 6. 12. 2022 se žáci 3. a 2. třídy zúčastnili lektorského programu na zámku Vsetín, který nesl  název - Vánoční čas, už je tu zas. Lektorka žákům přiblížila Vánoce, jako křesťanské svátky i oslavy zimního slunovratu, starodávné zvyky a tradice. Vše zakončila tematickým tvořením – zdobení...

Advent

Advent
Adventní čas je pro většinu lidí symbolem nejkrásnějšího období v roce. Blíží se Vánoce – svátky klidu, pohody a rodinné blízkosti. Tuto příjemnou předvánoční atmosféru jsme si přiblížili i my ve 3. třídě díky projektovému dnu - ,,ADVENT“. Snažili jsme se žákům ukázat, že Vánoce nejsou pouze o...

Jak jsme prožívali advent ve 2. třídě

Jak jsme prožívali advent ve 2. třídě
Na Vánoce se těší všechny děti. Aby čekání bylo pro naše prvňáčky a druháčky příjemnější, připravili jsme si pro ně spoustu aktivit, které se prolínaly celým adventem a všemi předměty. Začali jsme svatým Martinem. I když nepřijel na bílém koni, tak nám to nevadilo, protože máme ve třídě svého...

“Adventní tvoření”

“Adventní tvoření”
Období adventu vypuklo v plné síle, a proto jsme se v 5. třídě rozhodli uspořádat dne 28. 11. 2022 projektový den s názvem “Adventní tvoření”. Projektový den měl za úkol seznámit žáky s pojmem advent a s tradicemi, které se k němu vážou. Jedním ze symbolů adventu je adventní věnec a ten si žáci...

Beseda s Městskou policií Vsetín

Beseda s Městskou policií Vsetín
V úterý dne 1. 11. 2022 mezi žáky 9. ročníku zavítal pracovník Městské policie ČR Vsetín, aby jim objasnil a dopodrobna vysvětlil základní pojmy, které se týkaly tématu „Trestně právní odpovědnost mládeže“. Beseda začala tím, kolik mají žáci let a zda někdo z nich má už občanský průkaz. Žáci...

Vzpoura úrazům

Vzpoura úrazům
Dne 9. 11. 2022 se žáci 3. a 9. třídy zúčastnili besedy „Vzpoura úrazům“. Projekt byl realizován pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za účelem poučení žáků ohledně úrazů, které často mohou mít fatální důsledky. Naši školu navštívili dva ambasadoři projektu, kteří během čtyř...

" Naše krajina" ...

" Naše krajina" ...
...tak se jmenuje výtvarná a foto soutěž, jejíž 28. ročník vyhlásilo letos Hnutí Brontosaurus. Zúčastnili jsme se i my, žáci praktické  a speciální školy. Zaslali jsme do Brna celkem 15 výtvarných prací a 6 fotografických snímků. Aleš Čapák

Jak jsme slavili HALLOWEEN ve 2. třídě (1.,2.)

Jak jsme slavili HALLOWEEN ve 2. třídě (1.,2.)
Děti si po domluvě v pondělí 31.10.2022 donesly do školy masky a společně jsme si udělali ve třídě svůj Hallowen. Úkoly, které byly pro ně připraveny, děti bavily a moc se jim líbily. Měli jsme jich tolik do všech předmětů, že jsme se rozhodli, pokračovat ještě další dny. Na konec...

Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč.

Den otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč.
Dne 25. 10. 2022 se žáci 9. třídy jeli podívat v rámci předprofesní přípravy do Odborného učiliště Kelč. Odborné učiliště v Kelči nabízí studentům pět oborů kategorie E, které jsou přizpůsobeny pro žáky s lehkým mentálním postižením. Již tradičně je u chlapců největší zájem o obor Zednické...