ZŠ PRAKTICKÁ aktuality 2023/24

Výstava Retrogaming

Výstava Retrogaming
Dne 12. 4. 2024 jsme se žáky sedmého ročníku navštívili výstavu Retrogaming na Vsetínském zámku. Mohli jsme zde spatřit ikonické počítače a hry z posledních dvou dekád 20.století, staré herní časopisy a dozvědět se zajímavosti z historie výpočetní techniky. Součástí výstavy je také...

Úspěch ve výtvarné soutěži

Úspěch ve výtvarné soutěži
Do 22. ročníku výtvarné soutěže na téma „Labyrint a ráj“, kterou pořádá ZŠ a MŠ v Brandýse nad Orlicí jsme odeslali krásné práce žáků 6. a 9. třídy. Na krásném druhém místě se umístil Erik Tulej s obrázkem „Bludiště umělé inteligence“. Máme z tohoto úspěchu velkou radost a už se...

Beseda s policií v 9.třídě

Beseda s policií v 9.třídě
Na povídání s příslušníkem PČR Vsetín se žáci pokaždé těší a vždy proběhne velmi živá diskuse na aktuální témata. Tentokrát se velmi konkrétně probírala trestná odpovědnost mládeže za drobné krádeže, neodevzdání nalezeného osobního majetku občanů, chování ke starším a slabším jedincům. Tuto...

Preventivní program BESIP

Preventivní program BESIP
Téma bezpečnosti je velmi důležité téma a je nutné o něm s žáky neustále mluvit, vysvětlovat a připomínat. Byli jsme velmi rádi, že ve čtvrtek 4. 4. 2024 přišel k nám do 2. třídy pan Patík, který za pomocí interaktivní tabule žákům vysvětlil, jak se mají chovat v silničním provozu....

Kouzla s vodou – projektový den mimo školu

Kouzla s vodou – projektový den mimo školu
Dne 4. 4. 2024 jsme se žáky 4. - 7. třídy navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Nachází se v bývalém velkém dělostřeleckém skladu v areálu barokní Korunní pevnůstky. Mohli jsme vidět několik expozic, které se věnovaly například vodě, světlu a tmě, nechyběly ani vědecké dílny a digitální...

Výtvarná soutěž – Bezpečná doprava budoucnosti

Výtvarná soutěž – Bezpečná doprava budoucnosti
Policie ČR společně s Týmem silniční bezpečnosti vyhlásili výtvarnou a literární soutěž na téma: Bezpečná doprava budoucnosti. Každý z nás se dopravuje do školy, do práce, na výlet i za prarodiči. Někdo z nás pěšky, jiný na kole i koloběžce, ale také autobusem, vlakem. Nabízí se...

Hurá do Džungle

Hurá do Džungle
Poslední den před začátkem velikonočních prázdnin, tj. 27. 3. 2024, jsme si odpoledne zpříjemnili v zábavním centru Džungle. V ráji skluzavek, trampolín, tobogánu a třípatrovém prolézacím labyrintu si děti užily mnoho zábavy. V místní kavárně si dopřály občerstvení v podobě...

„Požární ochrana očima dětí“

„Požární ochrana očima dětí“
Jako každý rok, tak i letos se naše škola zúčastnila výtvarné soutěže pořádané Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. Tuto akci organizuje Ústřední odborná rada prevence SH ČMS, prostřednictvím Okresních a Krajských odborných rad prevence SH ČMS ve spolupráci s příslušnou odbornou radou...

ZÁMEK VSETÍN „Velikonoce na Valašsku“

ZÁMEK VSETÍN „Velikonoce na Valašsku“
Nastalo nám období velikonočních svátků. Žáci 2. třídy absolvovali 20. března na zámku Vsetín lektorský program s názvem „Velikonoce na Valašsku“. Program se skládal z několika částí. Nejprve paní lektorka poutavým způsobem přiblížila žákům s využitím interaktivní tabule průběh...

Vynášení Mařeny

Vynášení Mařeny
text, foto a video k akci najdete zde: Vynášení smrti