Beseda se Státní policií ve 2.třídě (1.,2.)

Beseda se Státní policií ve 2.třídě (1.,2.)

Dne 8.3.2023 mezi žáky prvního a druhého ročníku zavítal pracovník Státní policie Vsetín. Seznámil je se základními znaky policie, jak se mají chovat a co dělat, aby se nedostali do nebezpečí. Žákům se beseda velmi líbila, celou dobu byli aktivní a se zájmem poslouchali.

Třídní učitelka Mgr. Pavla Andrýsková