Do Lidečka za betlémem

Do Lidečka za betlémem

Ve středu 7. 12. se třídy 2S a 4S vypravily vlakem na výlet do Lidečka. V tamním nově otevřeném a architektonicky zdařilém Farním centru je totiž do konce roku vystaven betlém místního rodáka Aloise Zádrapy https://betlemzadrapa.mypage.cz/. Jde o unikátní a vpravdě monumentální ručně vyřezávané dílo čítající několik set figur. Ty znázorňují, mimo jesličky, také tradiční způsoby obživy na Valašsku, lidová řemesla a nechybí ani reálie samotného Lidečka – kostel i pověstné Čertovy skály. Výstava tak vhodně doplnila učivo předmětu Člověk a společnost. Návštěvu expozice vřele doporučujeme.

Vstupné na výstavu bylo hrazeno rodiči žáků.

Aleš Čapák