Masopustní tradice a zvyky

Masopustní tradice a zvyky

Celý masopust je celkem dlouhý. Začíná vždy stejně, a to den po svátku Tří králů, tedy 7. ledna. Končí v úterý před Popeleční středou. Její datum se určuje podle pohyblivého data Velikonoc a následuje po ní čtyřicetidenní půst. Letos vychází Popeleční středa na 14. února 2024 a konec masopustu tak bude v úterý 13. února 2024. Tomuto úterý se říká masopustní úterý.

Nejrušnější jsou poslední tři dny před masopustním úterým - říkalo se jim vostatky, končiny, fašanky a jsou spojené s hodováním, domácími zabijačkami, smažením koblížků, božích milostí a veselím. Všechno pak vrcholí v poslední den masopustu, který patří tradičním obchůzkám masek po vesnicích za doprovodu kapely a medvěda.

Stalo se už tradicí naší školy pořádat fašankový průvod, smažit kobližky a boží milosti. Akce se účastnily všechny družiny, školní klub a PŠJ.

Suroviny na smažení koblížků byly hrazeny z prostředků SRŠ.

Všem zúčastněným děkuji za spolupráci.

Bc. Ludmila Slavíková