Preventivní program pro žáky 6. ročníku

Preventivní program pro žáky 6. ročníku

V rámci preventivního programu zavítal ve středu 24. 1. 2024 k žákům 6. třídy por. Bc. Malcharczik -  příslušník PČR Vsetín. Na začátku besedy si vyzkoušel žáky, zda každý zná adresu svého bydliště a zároveň také jméno třídního učitele, ředitele a název školy, kterou navštěvuje.

Po krátkém úvodu besedy jsme přešli k tématu trestů, dodržování pravidel slušného chování a pravidel při dosažení 15 let. Žáci se dozvěděli, že pravidla nás chrání a jsou od toho, aby se dodržovala a abychom se cítili bezpečně. Pan Malcharczik probral s dětmi nebezpečí, kterému se vystavují při užívání návykových látek, jako jsou alkohol, cigarety, podrobněji rozebral drogy a chování člověka po požití alkoholu nebo konzumaci drog a možnou závislost.

Beseda byla pro žáky nejen poučná, ale i velmi zajímavá.

Beseda proběhla v rámci školního preventivního programu.

Za kolektiv 6. třídy Mgr. Hana Nováková a Bc. Jana Škorňová