ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie

 

V  roce 2017 byla na Základní škole, Mateřské škole a Praktické škola Vsetín provedena rekonstrukce (zateplení, výměna výplní stavebních otvorů a instalace VZT s rekuperací).

Název projektu: ZŠ, MŠ a Praktická škola Vsetín - realizace úspor energie

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001625

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k zateplení obvodových stěn a střech, k výměně oken a dveří. Ve všech učebnách objektu byla instalována VZT s rekuperací.

 

Celkové náklady:                      21 354 949,99 Kč

Celkové způsobilé výdaje:      15 274 959,70 Kč

Výše dotace:                               6 109 983,88 Kč (40 %)

 

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát a snížení emisí.

 

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 592,83 GJ/rok, tj. o 40,86 %, snížení emisí CO2 o 32,307 t/rok, tj. o 38,78 %, snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

 

 

před realizací

po realizaci