ZŠ SPECIÁLNÍ AKTUALITY

Třída S2 na výstavě „Ne/rozumím Ti“

Třída S2 na výstavě „Ne/rozumím Ti“
Ve čtvrtek 11. 4. jsme po vydatné svačince vyrazili na autobus, který nás vyvezl na vsetínský zámek. Cílem byla nejen prohlídka naší výstavy „Ne/rozumím Ti“, ale i výuka. Žáci sebe i spolužáky poznávali na fotografiích pana asistenta Jaroslava Staňka a u ranního kruhu odpovídali na zvizualizované...

Projektový den - Velikonoce

Projektový den - Velikonoce
Pátek 12. dubna jsme si opět zpestřili projektovým dnem, tentokrát s tematikou svátků jara – Velikonoc. Přípravy jsme zahájili již ve čtvrtek, kdy jsme si ve školním klubu upekli tradiční velikonoční nádivku. Nejvíc napilno jsme však měli následující den. Hned ráno jsme si vymísili kynuté těsto...

Lezu, lezeš, lezeme

Lezu, lezeš, lezeme
V pátek 12. dubna se děti zúčastnily projektového dne „Lezu, lezeš, lezeme“ v rámci projektu Šablony 2018. Ráno začalo v tělocvičně, kde se děti pod vedením pana instruktora Samuela Adámka seznámily s lanem a šikovnější se snažily naučit tři základní uzly - očko, vůdcovský uzel a osmu. Ty...

V rukách mužů zákona...

V rukách mužů zákona...
...skončili žáci tříd S6 a S3. Ve čtvrtek 11. 4. totiž navštívili naši školu dva příslušníci Městské policie Vsetín, aby se žáky podebatovali. Seznámili nás činností městského policejního sboru, jehož hlavní náplní práce je především dohled nad dodržováním veřejného pořádku, ale v neposlední řadě i...

Velikonoce na Valašsku

Velikonoce na Valašsku
Třída S6 se pravidelně a se zájmem účastní seriálu lektorských programů připraveného pracovníky vsetínského zámku. Tentokrát nás čekal program pod názvem "Velikonoce na Valašsku". Žáci se seznámili se všemi významnými velikonočními zvyky a tradicemi našich předků. Zaujala je také návštěva expozice...

Velikonoce na Kosence

Velikonoce na Kosence
S příchodem měsíce dubna se začínáme pomalu připravovat na oslavu velikonočních svátků. Nezahálíme ani u nás ve škole. Jelikož máme velikonoční zvyklosti a tradice velmi rádi, vypravili jsme se za nimi opět do nedalekých Valašských Klobouk.  Zde jsme navštívili starou dřevěnici Kosenku, kde...

Já jsem muzikant..

Já jsem muzikant..
Co vám budeme dlouho vypravovat, vydali jsme se na vandr. Chodíme světem křížem krážem s jednou kapsou prázdnou, s druhou vysypanou, ale.. žádné strachy! Česká muzika měla ve světě odjakživa dobrý zvuk a český muzikant, ten se neztratí. I ty penízky se nakonec přikutálejí, aby bylo na...

Pasování prvňáčků do řádu čtenářského

Pasování prvňáčků do řádu čtenářského
První březnový čtvrtek voněl jarem a byl jako stvořený pro pasování vsetínských prvňáčků do řádu rytířů a rytířek krásného slova. Děti, mezi nimiž nechyběl ani prvňáček Daneček Leskovjan, se na chvíli ocitly ve světě pohádkových dvorních dam z „Království knih“ a užily si odměnu za to, že se...

2. duben 2019 Světový den porozumění autismu

2. duben 2019  Světový den porozumění autismu
Na podporu osvětové kampaně zaměřené na zvýšení povědomí veřejnosti o problematice autismu, pedagogové speciální školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín zorganizovali 1. ročník balónkového pochodu „ Na modré vlně„. Nepřehlédnutelná záplava modrých balónků, usměvavé tváře dětí, rodičů a pedagogů naší školy...

Setkání s rodiči na téma komunikace

Setkání s rodiči na téma komunikace
V rámci projektu „Šablony 2018“ proběhlo ve středu 27. 3. 2019 odborně zaměřené tematické setkání s rodiči dětí z MŠ. Tématem přednášky byla verbální, neverbální a zejména alternativní komunikace dle metodiky VOKS, která nahrazuje nerozvinutou či nefunkční řeč. Rodiče obdrželi metodické materiály...