ZŠ SPECIÁLNÍ Aktuality 2021/22

TUZE HLADOVÁ HOUSENKA V 1. R

TUZE HLADOVÁ HOUSENKA V 1. R
Jak moc může být hladová jedna malá housenka, která se právě vylíhla z vajíčka? Věřte nebo ne, snědla by klidně celý svět! A když ne celý svět, tak aspoň všechno, co jí v tom světě přijde do cesty. Eric Carle je jedním z nejuznávanějších autorů současné dětské literatury a jeho příběh o nenasytné...

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ
Říká se, že sport učí děti mít radost z pohybu, volnost, fair play a přátelství. Tohoto kréda se držíme  i my v družinách, proto jsme ve středu 15. června připravili sportovní odpoledne plné soutěží a her, které si všichni užili plnými doušky. Za odměnu pak byli sportovci odměněni...

Jak jsme jeli ke včelaři

Jak jsme jeli ke včelaři
V pondělí jsme jeli na výlet. Ve škole jsme se učili o včelkách, tak jsme se na ně jeli podívat. Byl jsem tam já, Jirka, Ondra, Sárinka a Peťa. Byla tam taky Hanka, Pavla, Soňa. Pan včelař Karel Kocourek ze Zděchova nám ukázal, jak žijou včely, jak se vyrábí med. Viděli jsme, jak získat med...

ČARODĚJNÝ DEN VE TŘÍDĚ 3. S

ČARODĚJNÝ DEN VE TŘÍDĚ 3. S
Byl pátek, 29. dubna. Ropušími skoky se blížila Filipojakubská noc a s ní i pálení čarodějnic. Rozhodli jsme se, že si s žáky zahrajeme na kouzelnickou školu. Je všeobecně známo, že v každé správné škole čar a kouzel se mladí čarodějničtí učni musí naučit kouzlit, číst v čarodějné knize, psát...

Den s nemocnicí aneb družina 5 v akci

Den s nemocnicí aneb družina 5 v akci
V pátek 17. června probíhal v prostorách Vsetínské nemocnice 7. Den s nemocnicí, kterého jsme se v rámci družiny zúčastnili. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o našem těle, zopakovali si stavbu lidského těla a pomocí fonendoskopu poslouchali, jak nám buší naše srdíčko....

TERAPEUTICKÝ ČERVEN V 1. R

TERAPEUTICKÝ ČERVEN V 1. R
Závěr školního roku jsme si zpříjemnili relaxacemi a terapiemi se zvířaty. Terapie za pomoci zvířat využívá jejich pozitivního působení na fyzický i psychický stav člověka. Proto nás ve škole navštívily fenka Rita a kočka Buchta. Naopak za domácími zvířaty jsme se vydali na rodinné hospodářství,...

PRACOVNÍ VÝCHOVA V 1. R

PRACOVNÍ VÝCHOVA V 1. R
Pracovní výchova rozvíjí jemnou motoriku žáků, zvyšuje jejich samostatnost a ve výuce v základní škole speciální zaujímá významnou roli. Blíže je zaměřena na rozvoj sebeobsluhy, práci s drobným materiálem, montážní/demontážní činnosti, pěstitelské práce a práce v domácnosti, které...

Jak být šťastný aneb průřez aktivit školního klubu

Tak jako každý školní rok, byly i v tomto pololetí aktivity školního klubu velmi různorodé. Vyrábíme dárky, vaříme, malujeme, účastníme se školních exkurzí, výstav a jiných aktivit přes projekt Šablony 2020. Například: Kurz pečení pizzy, Tradice jara, Cesta do pravěku…  Taky jsme se...

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK

ODEMYKÁNÍ STUDÁNEK
31. května je Den otevírání studánek, a proto se celá speciální škola zapojila v rámci EVVO do této akce. Projektový den „Odemkni si svoji kříšťálovou studánku“ jsme pojali tak, že každá třída si vyrobila velký klíč a svoji studánku odemkla. Celkem se nám podařilo vyčistit a odemknout 5...

Rozárka přilétla na Turkmenskou

Rozárka přilétla na Turkmenskou
Ve čtvrtek 26. května za námi přijela paní MVDr. Kamila Křupalová, která pracuje jako veterinářka a pořádá programy pro děti s ukázkami dravců a zvířat ze Záchranné stanice pro zvířata v nouzi Hošťálková.  Ve vtipném a poutavém výkladu jsme se dozvěděli řadu zajímavostí ze života dravců....