Co nás čeká

19. 2. - 23. 2. Jarní prázdniny

19. 2. - 23. 2. Jarní prázdniny
Ve dnech 19. 2. - 23. 2. budou jarní prázdniny. Školní jídelna nebude v provozu.

Podávání přihlášek na Praktickou školu jednoletou

Podávání přihlášek na Praktickou školu jednoletou
Přihlášky ke studiu podávajte prosím do 1. března 2018 osobně nebo písemně na adresu školy. přihlášky ke stažení zde:Prihlaska_SS_2018_denni_edit.pdf (243339).  

Aktuality

Zasedání školské rady

17.01.2018 09:54
Ředitelství školy oznamuje, že na den 16.01.2018 svolala ředitelka školy první zasedání nově zvolené školské rady, kde byla zvolena předsedkyně školské rady paní PaedDr. Iva Surovčáková. Dalšími členy školské rady jsou zvoleni: -          za rodičovskou veřejnost paní Alice Kubičíková -          za zřizovatele školy byla jmenována Radou Zlínského kraje paní Mgr. Taťána Valentová Nersesjan   Na tomto zasedání došlo ke schválení jednacího řádu školské rady.   Mgr. Dagmar Šimková, ředitelka školy

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkou mentální retardací. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentální retardace. Ke škole patří třída pro autistické děti a 2 třídy rehabilitační pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Naše škola se podílela na projektu  Chci, a proto umím , který byl úspěšně ukončen k 31. 1. 2012. Ke dni 30. 6. 2012 byly ukončeny také úspěšné projekty Vše souvisí se vším a Odpoledne ve škole, které byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Od 1. 9. 2012 odstartoval projekt Krok správným směrem
Jako partnerská škola je zapojena do projektu Centrum nových metod a příležitostí ve vzděláváníwww.cnmpv.cz.

Projekt Comenius Regio přispěl k seznámení se s anglickým školstvím.

Ve školním roce 2014/15 proběhla úspěšná realizace projektu Cesta za praxí a projektu Cesta za poznáním.

 

 

Jsme zapojeni

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory
Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....

Mléko do škol

Mléko do škol
goo.gl/iFqpX5

Ovoce do škol

Ovoce do škol
goo.gl/udxHGJ

Bazální stimulace

Bazální stimulace
https://www.bazalni-stimulace.cz/

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

EU peníze školám

EU peníze školám
goo.gl/LCQrKZ

Partnerská škola

Partnerská škola
Spojená škola internátna Považská Bystrica https://spojenaskolainternatnapb.edupage.org/

Hnutí Stonožka

Hnutí Stonožka
goo.gl/Ovj9c3

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Děti-kultura-sport
www.nadacedks.cz/