Co nás čeká

22. 11. Třídní schůzky ZŠ praktické a ZŠ speciální

22. 11. Třídní schůzky ZŠ praktické a ZŠ speciální
Třídní schůzky budou probíhat ve 13 45. Účast rodičů nutná.

22. 11. Beseda pro vycházející žáky na IPS ÚP Vsetín

22. 11. Beseda pro vycházející žáky na IPS ÚP Vsetín
V 9.00, účast žáci 9. třídy, zodpovídá paní výchovná poradkyně Surovčáková.

23. 11. Adventní dílničky se ZŠ Ohrada

23. 11. Adventní dílničky se ZŠ Ohrada
Tvůrčí dílničky v ZŠ speciální, zodpovídá paní učitelka Chovancová.

Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín je základní škola se třídami zřízenými podle § 16 Školského zákona.  

Posláním školy je speciálními vzdělávacími prostředky a metodami práce, s využitím didaktických pomůcek a pod vedením speciálně vyškolených pedagogů umožnit zdravotně postiženým žákům dosáhnout co možná nejvyšší stupeň znalostí a dovedností, s ohledem na jejich vzdělávací možnosti. Cílem školy je zapojení, případně úplná integrace dětí do běžného občanského života.

O žáky se stará tým speciálně školených pedagogů, asistentů pedagoga, osobních asistentů, vychovatelů a řada dalších provozních pracovníků školy.

Škola sdružuje:

Základní školu praktickou, která je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí s lehkou mentální retardací. Ke škole patří přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, kde se předškoláci připravují na svoji školní dráhu.

Základní školu speciální, kde jsou vzděláváni žáci s hlubším stupněm mentální retardace. Ke škole patří třída pro autistické děti a 2 třídy rehabilitační pro imobilní žáky s kombinovanými vadami.

Základní školu a Mateřskou školu při nemocnici, kde se vzdělávají žáci při pobytu v nemocnici.

Mateřskou školu speciální, která je speciálním zařízením pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se pracuje podle ŠVP „Hrajeme si celý rok“ při individuálním zohlednění jejich zdravotního postižení. S dětmi pracují speciální pedagogové, kteří umí ve své práci s dětmi používat speciálně pedagogické metody práce a odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu rozvoji, podporují u dětí samostatnost a schopnost projevovat se autenticky.

Praktickou školu jednoletoukterá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určen pro žáky s různým stupněm mentálního postižení, kteří ukončili povinnou školní docházku. Umožňuje žákům doplnit si a rozšířit teoretické i praktické vzdělání a poskytnout jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života, zpravidla v odborných pracovnách v naší škole (cvičná kuchyň, keramická dílna, dílny a jiné), pod dohledem odpovědných pedagogických pracovníků. Škola je ukončena závěrečnou zkouškou. Absolventi se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby (např. ve zdravotnictví, v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství), případně na chráněných pracovištích.

Naše škola se podílela na projektu  Chci, a proto umím , který byl úspěšně ukončen k 31. 1. 2012. Ke dni 30. 6. 2012 byly ukončeny také úspěšné projekty Vše souvisí se vším a Odpoledne ve škole, které byly spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Od 1. 9. 2012 odstartoval projekt Krok správným směrem
Jako partnerská škola je zapojena do projektu Centrum nových metod a příležitostí ve vzděláváníwww.cnmpv.cz.

Projekt Comenius Regio přispěl k seznámení se s anglickým školstvím.

Ve školním roce 2014/15 proběhla úspěšná realizace projektu Cesta za praxí a projektu Cesta za poznáním.

 

 

Jsme zapojeni

Centra kolegiální podpory

Centra kolegiální podpory
Máme mnohaleté zkušenosti... Jsme odborníci.... Naše práce nikdy nekončí... Jsme speciální školství....

Školní mléko

Školní mléko
goo.gl/iFqpX5

Ovoce do škol

Ovoce do škol
goo.gl/udxHGJ

Bazální stimulace

Bazální stimulace
https://www.bazalni-stimulace.cz/

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

EU peníze školám

EU peníze školám
goo.gl/LCQrKZ

Partnerská škola

Partnerská škola
Spojená škola internátna Považská Bystrica https://spojenaskolainternatnapb.edupage.org/

Nadace Děti-kultura-sport

Nadace Děti-kultura-sport
www.nadacedks.cz/