Šablony 2022

      
 

Šablony 2022

1. února 2023 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu „Šablony 2022“ financovaného z operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Realizace projektových aktivit je naplánována do 31. 12. 2025. Do projektu bude zapojena celá škola, tzn. speciální mateřská škola, základní škola (praktická i speciální), školní družina i školní klub.

V rámci projektu budou realizovány tyto projektové aktivity:

Podpora inovativního vzdělávání dětí v MŠ, ZŠ a ve ŠD

Cílem aktivity je podpora a rozvoj znalostí a dovedností dětí, jejich podpora znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou děti k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání pro děti ohrožené školním neúspěchem s cílem jejich motivace ke vzdělávání, identifikace jejich talentu a zprostředkování vzdělávání zábavnou formou. Aktivitu bude realizována některými z následujících inovativních forem výuky:

• projektová výuka (ve škole/mimo školu);

 • tandemová výuka;

 • vzdělávání s využitím nových technologií;

 • zážitková pedagogika;

 • propojování formálního a neformálního vzdělávání;

 • aktivizující metody.

Odborně zaměřená tematická setkávání v MŠ a ZŠ

Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské i základní školy, poskytnout rodičům informace a prostor k diskuzi pro konkrétní témata, např. výuka ve škole, vzdělávací systém nebo modernizace škol.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠK

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ, ZŠ a ŠK (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.

Ve Vsetíně 8. 2. 2023

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

MÁME RÁDI ZVÍŘATA

Svět krápníků

Projektový den „NA STATKU“

 

Projektový den „CESTA ZA ZVÍŘÁTKY“

Svět dinosaurů

Taneční přehlídka

Naše Valašsko

Maminka má svátek

ZA LÁZEŇSKÝMI PRAMENY

Solná jeskyně Vsetín

Hudební kamarádi

Svět her a poznání

Za sklem

Jede, jede, mašinka

Hurá do Džungle

Vánoce na Valašsku

Velikonoční tradice s družinou

Malí zahradníci

„Společnými silami stavíme mosty“

Velikonoce na vsetínském zámku

Projektový den „NA ZÁCHRANCE“

Řešení problematiky školní zralosti u dětí

Karnevalové veselí

Ptáci v krmítku

Projektový den „Dětský svět“

 

Masopust na Valašsku

V zámku a podzámčí

Sexualita u postižených

„Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy“

VESMÍRNÁ GALAXIE

Přišel k nám Ježíšek

„Valašské vánoce“

„Pojďte s námi do Betléma“

ČERTOVINY

Rytmus pro život

Za sklem

Pohyb je náš život

Dobrou noc, zvířátka

Radost ze zdravého pohybu

FIDLI, FIDLI HOUSLIČKY

Projektový den ve 3. třídě

Halloweenská párty v MŠ

Dušičkoviny

Uspávání broučků

Koncert s hudební skupinou „MARBO“

Projektový den „Ovoce v sadu a na talíři“

Zpátky v Džungli

Podzimní příroda

Měla babka čtyři jabka

Olympiáda speciálních škol

Jak sa chodí po kotároch

„KRÁSY PODZEMÍ“

„Vodní hrátky“

Hrátky s vodou

Moje zvířátka

„Cesta do pravěku“

Za zvířaty do ZOO

Ze života zvířat

Hasiči

Bylinkářství v podhůří Soláně

KOUZLO TANCE

Já mám koně, vraný koně

Roztančená škola

Džungle volá

Stacionář Magnolia

Štramberk - Lašská brána Beskyd

Za zvířaty do ZOO 

Knížky a já

Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

PO CESTĚ RECYKLACE

Konference PASt?

Den plný zábavy

Z chlapce mužem

Poznáváme svět

PŘEHLÍDKA ZÁJMOVĚ UMĚLECKÉ ČINNOSTI Základních škol a ZŠ speciálních

Moje milá maminko

Svět kostiček

 

Matematika je královnou věd

NETRADIČNÍ ZOO

Návštěva Džungle

Řeč je tím lepší, čím je kratší

Putování minulostí

Vyprošťování u dopravních nehod

Hrajeme si s hudbou

Na chvíli sklářem

Svět her a poznání

Dlouhé století Tatry

Návrat do Džungle

Velikonoce u nás

Virtuální realita

Jarní rostliny

Beseda v knihovně

Bezpečí na síti a Kyberšikana

Putování Galaxií

POJĎTE DÁL, MÁME TU MAŠKARNÍ BÁL

Jak jsme prožívali advent ve 2. třídě