ZŠ PRAKTICKÁ Aktuality 2020/21

Interaktivní tabule

Interaktivní tabule
Poslední měsíc školního roku 2020/2021 se naplnila tužba nejen dětí ze 4. třídy, ale i všech vyučujících, kteří zde docházejí vyučovat. Z fondu investic jsme do třídy dostali novou interaktivní tabuli, na kterou jsme se dlouho těšili. Moc dobře víme, že interaktivní tabule ve výuce není náš...

Odměna za krásné výkresy

Odměna za krásné výkresy
Ovocentrum ve Valašském Meziříčí, které našim žákům pravidelně dodává ovoce a zeleninu, vyhlásilo výtvarnou soutěž na téma „Důležitý vitamín C“. Odeslali jsme 24  prací žáků naší školy a za odměnu nám byly doručeny krásné barevné nákrčníky a drobné upomínkové předměty. Všichni zúčastnění měli...

Čertovy skály – staré pověsti ožívají

Čertovy skály – staré pověsti ožívají
V úterý 8.6.2021 jsme se s naší školní družinou vypravili objevovat historii Valašska. Jeli jsme vlakem krásnou červnovou krajinou směr Lidečko, kde jsme vystoupili a šli k Čertovým skalám. Je to tajemné místo, které nutí člověka objevovat a zkoumat. Legenda vypráví o chytrém...

Vzhůru do přírody

Vzhůru do přírody
Konečně se, v úterý 1.6. po dlouhé době  umoudřilo počasí a mohly jsme s dětmi ze školní družiny strávit příjemné chvilky v přírodě. Velkým zážitkem byla pro ně již cesta vlakem. Z okna vlaku pozorovaly ubíhající krajinu a netrpělivě se vyptávaly, kdy už tam budeme. Dočkaly...

JAK SE ZAKLÁDAJÍ ZAHRÁDKY

JAK SE ZAKLÁDAJÍ ZAHRÁDKY
Zahrádky je možno zakládati několikerým způsobem; nejlepší je ten, že se na to vezme zahradník. Zahradník vám tam nasází všelijaké hůlky, proutí a košťátka, o kterých tvrdí, že jsou to javory, hlohy, bezy, vysokokmeny, polokmeny a jiné přírodní druhy; potom se ryje v hlíně, zobrací ji naruby a zase...

Den Země ve 3. třídě

Den Země ve 3. třídě
Dne 22. dubna se celosvětově koná Den Země. Tato událost je zaměřena na podporu a ochranu životního prostředí. Z důvodu protiepidemických opatření jsme letos Den Země oslavili ve škole, a to v průběhu celého vyučování. Pro žáky byly připraveny tematické prezentace, na které navazovala...

Masopust ve 3. třídě

Masopust ve 3. třídě
„Pojďte děti k nám do spížky, zaděláme na koblížky“ i taková říkadla si naši předkové o masopustu říkali. S žáky jsme této lidové tradici věnovali celé vyučování, jelikož nemůžeme v současné době navštěvovat muzea s lektorskými programy zaměřenými na zvyky a tradice. Nezapomněli...

Projektový den: Nebezpečí závislosti

Projektový den:  Nebezpečí závislosti
Dne 3. 12. 2020 proběhl v 7. třídě projektový den na téma „Nebezpečí závislosti“.  Žáci 7. třídy se hravou formou seznámili s nebezpečím závislosti na alkoholu. Projektový den byl rozdělen do dvou částí, kde v první části žáci shlédli film „Abstinent“, kde bylo ukázáno, jak mladý...

Mikuláš

Mikuláš
text a foto k akci najdete zde: Mikuláš

Mikulášské vyučování ve 3. třídě

Mikulášské vyučování ve 3. třídě
V pátek dne 04.12.2020 jsme si s žáky udělali netradiční vyučování. Žáci si donesli mikulášské ozdoby do vlasů i s paní učitelkou a paní asistentkou. Celé vyučování se neslo v duchu Mikuláše. S touto tématikou žáci pracovali ve všech předmětech, měli k nim i pracovní...