Cesta za praxí

1.09. 015 - 31.12.2015
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Název klíčové aktivity:

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.

 
Cíle klíčové aktivity:
  • Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.

 

Název klíčové aktivity:

Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních schopností dovedností učitelů v anglickém/ německém/ francouském jazyce formou blended learningu.

 
Cíle klíčové aktivity:
  • Cílem klíčové aktivity je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů v oblasti anglického/německého/ francouského jazyka na základních a středních školách formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě posloupností jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech - mluvení - čtení - psaní.
  • K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného vyukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání osoby - učitele - zohledňující jeho aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje.

Díky projektu OPVK Cesta za praxí, klíčová aktivita Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností učitelů v anglickém jazyce formou blended learningu,  jsem měla možnost po dobu 3 měsíců studovat individuálně touto formou. Tato řízená, kombinovaná i individuální výuka používá výukový systém blended learning, který praktikuje osvojování cizího jazyka posloupností – poslech -  mluvení  - čtení  - psaní - dle aktuální úrovně jazykových znalostí a dovedností s možností osobního rozvoje za pomoci chatu, diskuzního fóra či videokonference.

Tato forma studia byla ideální možností, jak sloučit vzdělávání a zdokonalování sebe sama a zaměstnání. Nabyté znalosti budou uplatňovány a dále předávány žákům v co možná nejvyšší míře.

Mgr. Radka Třetinová

 

 

V 1. pololetí školního roku 2015/2016 byla naše škola zařazena do grantového projektu ESF „Cesta za praxí“ operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 57). Cílem klíčové aktivity byl rozvoj vzdělávání a technických dovedností žáků na druhém stupni ZŠ formou žákovských výrobků s využitím stávajícího vybavení školních dílen.

Na základě zkušeností pak bylo možné z projektu realizovat nákup nářadí do dílny žáků a učitele. Nové nářadí vhodně doplnilo nynější vybavení a umožnilo zkvalitnit oblast pracovního vyučování. Při nákupu byly respektovány příslušné bezpečnostní a hygienické normy včetně ergonomických.

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení podmínek v pracovním vyučování a podchycení zájmu žáků o řemesla a zároveň nasměrování k volbě vhodného povolání a začlenění do společnosti.

Ve Vsetíně 08.12.2015, Mgr. Ivo Trunkát