Cesta za poznáním

1.07.2015 - 31.12.2015

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Klíčová aktivita: 

Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

 
Cíle klíčové aktivity:
  • Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 
  • Získání/ zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce

 

Klíčová aktivita:

Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických oborů v zahraničí.

 
Cíle klíčové aktivity:
  • Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických oborů