Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi, pokračujeme

1. 9. 2020 jsme ve škole zahájili s podporou Zlínského kraje realizaci projektu Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi, pokračujeme. Projekt je součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2020 a navazuje na obdobný projekt z loňského školního roku. Realizace bude probíhat do 31. 5. 2020.

Škola vyučuje žáky s lehkým (ZŠ praktická) a středně těžkým mentálním postižením (ZŠ speciální a střední škola Praktická škola jednoletá). Pro všechny žáky je velmi důležité naučit se vnímat život jako nejvyšší hodnotu, rozvíjet zodpovědnost vůči přírodě, podle svých schopností se zapojit do řešení problémů v oblasti životního prostředí. Získané vědomosti a dovednosti pak mohou zejména žáci Praktické školy jednoleté využít ve svém budoucím pracovním zapojení do společnosti. Součástí ŠVP na PŠJ je vzdělávací oblast praktické činnosti - pěstitelské práce, pro jejíž rozvoj bude ideální využití venkovního pracoviště se stromy a keři, které bude vybudováno v návaznosti na pracoviště vytvořené v rámci projektu realizovaného pro rok 2019. Stejně tak budou využívány venkovní záhonky pro zeleninu a bylinky vybudované v rámci dřívějšího projektu, ovšem žáci zde budou plnit zejména úkoly ŠVP Praktické školy jednoleté. Pro žáky této školy je velmi obtížné zajistit praktickou výuku pěstitelských prací v některém zahradnictví, proto se ve vybudovaných venkovních pracovištích mohou žáci se středně těžkým mentálním postižením, příp. autismem nebo s více vadami, učit v domácím školním prostředí pečovat o stromy a keře, hnojit, okopávat, zalévat, pod dozorem stříhat a prořezávat. Na záhoncích budou pěstovat bylinky, příp. zeleninu k využití ve školní kuchyni a v pracovním vyučování. K projektu budou zpracovány dva pracovní listy zaměřené na ovocné stromy a na bylinky s využitím v kuchyni a v léčitelství. Projekt bude pomáhat u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjet všechny kompetence – k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výraznou měrou se tak bude podílet na plnění výchovně vzdělávacích cílů školy.

Projekt bude realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO
 
 

Podzimní péče o stromy a keře