Šablony 2020

1. září 2021 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu „Šablony 2020“  financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektových aktivit je naplánovaná do 31. 1. 2023.

V rámci projektu budou realizovány tyto projektové aktivity:

Projektový den ve výuce a projektový den mimo školu

Obsahem této aktivity  je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy. Externím odborníkem může být např. pedagog základní školy, pracovník pedagogicko-psychologické poradny, psycholog, logoped apod.

Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol/školských zařízení.

Ve Vsetíně 1. 9. 2021

Mgr. Roman Třetina, ředitel školy

Projektový den „Vánoční pečení“

“Adventní tvoření”

Sladká chuť Vánoc

Když advent svíčky zažehne

Hrajeme si s míčem

Uspávání broučků

Zdraví dětem

Projektový den „Co skrývá les“

„Jak se hospodaří na Valašsku“

S KAMARÁDY DO ZOO

Teacch program

Doba bronzová v Uherském Hradišti

Zvířátka celého světa

JÁ A KNIHA

Cesta do neznáma

Cesta do pravěku

Projektový den „Za zvířátky do ohrádky“

Projektový den „Pohádkové lázně“

Projektový den „Jarní tvoření“

Tradice jara

„Velikonoční tradice na Valašsku“

Probouzení jara

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

Masopustní veselí

Projektový den „V rytmu karnevalu“

 Logopedická intervence u dětí předškolního věku

Dětem se má dát takové bohatství, aby se dokázaly o sebe postarat

Projektový den „Prožíváme advent“

Vítáme zimu s Mikulášem 

Hudba – jiný způsob myšlení

Hudba dává věcem smysl

Předvánoční čas se blíží

Projektový den „Hravé kostičky“

„Adventní čas“

Martine, Martine, ty máš koně a my ne!

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

Pizza italiana

„Jablíčkový den“

Výlet do ZOO - projektový den "Poznáváme zvířátka"

Výlet do ZOO

Zajímavosti ze ZOO

Fantastická zvířata

Jenom děti vědí, co hledají

S KERAMIKOU CESTA DLOUHÁ – PROJEKTOVÝ DEN VE VÝUCE

Lodí za poznáním hanácké metropole

Zahajujeme Šablony 2020, stejně jako odloženou olympiádu