Šablony 2020

Ukončení projektu Šablony  2020

31. 1. 2023 byla na naší škole ukončena realizace aktivit projektu „Šablony 2020“ financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Byly realizovány veškeré aktivity naplánované v rámci tohoto projektu. Ve speciální mateřské škole proběhly dvě série odborně zaměřených tematických setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ, 18 projektových dnů ve výuce a 10 projektových dnů mimo školu. V rámci základní školy (jak praktické, tak speciální) bylo zrealizováno 12 projektových dnů ve výuce, 13 projektových dnů mimo školu, žáci se zapojili do devíti čtenářských klubů pro žáky ZŠ a dva pedagogové se zúčastnili dvou sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Aktivity byly velmi pestré a zajímavé, přinesly žákům rozvoj vzdělávacích kompetencí a pedagogům i rodičům nové znalosti využitelné v praxi.

Všem, kteří se na realizaci projektu podíleli, ať už jako žáci a jejich rodiče nebo jako pedagogové, děkujeme za úspěšnou práci a přejeme mnoho sil k realizaci dalších projektů.

Mgr. Roman Třetina

Ředitel školy

Projektový den „Vánoční pečení“

“Adventní tvoření”

Sladká chuť Vánoc

Když advent svíčky zažehne

Hrajeme si s míčem

Uspávání broučků

Zdraví dětem

Projektový den „Co skrývá les“

„Jak se hospodaří na Valašsku“

S KAMARÁDY DO ZOO

Teacch program

Doba bronzová v Uherském Hradišti

Zvířátka celého světa

JÁ A KNIHA

Cesta do neznáma

Cesta do pravěku

Projektový den „Za zvířátky do ohrádky“

Projektový den „Pohádkové lázně“

Projektový den „Jarní tvoření“

Tradice jara

„Velikonoční tradice na Valašsku“

Probouzení jara

MOJE TĚLO A ZDRAVÍ

Masopustní veselí

Projektový den „V rytmu karnevalu“

 Logopedická intervence u dětí předškolního věku

Dětem se má dát takové bohatství, aby se dokázaly o sebe postarat

Projektový den „Prožíváme advent“

Vítáme zimu s Mikulášem 

Hudba – jiný způsob myšlení

Hudba dává věcem smysl

Předvánoční čas se blíží

Projektový den „Hravé kostičky“

„Adventní čas“

Martine, Martine, ty máš koně a my ne!

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ

Pizza italiana

„Jablíčkový den“

Výlet do ZOO - projektový den "Poznáváme zvířátka"

Výlet do ZOO

Zajímavosti ze ZOO

Fantastická zvířata

Jenom děti vědí, co hledají

S KERAMIKOU CESTA DLOUHÁ – PROJEKTOVÝ DEN VE VÝUCE

Lodí za poznáním hanácké metropole

Zahajujeme Šablony 2020, stejně jako odloženou olympiádu