Chci, a proto umím

 

Aktivity projektu:
 Canisterapie  | Enviromentální výchova | Grafomotorika Hipoterapie Logopedie |
 Multisenzorická místnost | Muzikoterapie | Plavání | Solná jeskyně | ZTV
 
ZŠ a MŠ Vsetín, Turkmenská dosáhla na evropské peníze

Na Základní škole a Mateřské škole Vsetín, Turkmenská byla od 1.2. 2009 zahájena tříletá realizace projektu financovaného v rámci globálního grantu CZ. 1.07/1.2.08 Rovné příležitosti ve vzdělávání ve Zlínském kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Projekt „Chci, a proto umím“ byl zaměřen na zlepšení podmínek a rozšiřování příležitostí při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, žáků zdravotně postižených a sociálně znevýhodněných. Projektové aktivity rozvíjely klíčové kompetence ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Projekt byl postaven na vzdělávání pedagogů, šíření příkladů dobré praxe i na samotné implementaci inovativních metod do výuky.

Jedním z hlavních cílů projektu byla podpora úspěšné edukace a socializace dětí a žáků naší školy, rozvoj jejich pohybových, kognitivních i komunikačních dovedností.

Finanční prostředky z projektu umožnily na škole vybudovat multisenzorickou místnost , která slouží žákům s mentálním postižením a kombinovanými vadami, žákům s poruchou autistického spektra a narušenou komunikační schopností. Došlo k vybudování nové logopedické učebny vybavené moderními logopedickými pomůckami.

Aktivity jako plavání, relaxační pobyty v solné jeskyni, zdravotní tělesná výchova, canisterapie, hipoterapie, enviromentální výchova přispěly žákům k posílení jejich fyzické kondice a následně vedly ke zmírnění jejich zdravotního handicapu.

Významnou součástí projektu bylo průběžné vzdělávání pedagogů ve specializačních kurzech s cílem zvýšit jejich odborné kompetence při vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami.

Propagací plánovaných aktivit a zvyšováním informovanosti chceme splatit historický dluh žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a dát jim podobné šance, jako mají ostatní.

Mgr. Dagmar Šimková,
ředitelka školy