Grafomotorika

Klíčová aktivita „grafomotorika“ z projektu „Chci a proto umím“ byla pro žáky naší školy, ač praktické tak speciální, velmi přínosná. Všichni žáci, kteří byli zařazeni do této klíčové aktivity se aktivně a s nadšením zapojili do pravidelné práce. Cílem KA bylo především nácvik a fixace správného úchopu psacího náčiní a správné sezení a této činnosti, uvolnění ramenního-loketního kloubu až po zápěstí. V projektu grafomotorika se vystřídalo dle harmonogramu spousta žáků, kteří si osvojili a upevnili grafomotorické cviky a tvary. Pracovali jsme zábavnou formou, skupinově i individuálně. V grafomotorickém kroužku bylo hojně využíváno všech pomůcek, zakoupených z projektu: prosvícené pískovnice, stojany s papírem, interaktivní tabule, pracovní sešity, modelíny…. Dle měsíčních plánů si děti osvojovali nové grafomotorické tvary, pomocí říkanek, písniček a rytmických cvičení.
Tato KA je velmi přínosná, jelikož došlo u žáků ke správné fixaci úchopu, který se projevil především v psaní a kreslení, též v rozvoji fantazie. Tato aktivita žáky velmi baví a na hodiny grafomotoriky se těší. Grafomotorika bude i nadále využívána k dalšímu psychomotorickému vývoji žáků naší školy a bude se prolínat a rozšiřovat ŠVP . V této KA si pedagogové prostřednictvím seminářů a kurzů zvýšily svou odbornost.

Mgr. Martina Chovancová

 

 

Grafomotorika

/album/grafomotorika/gra21-jpg/ /album/grafomotorika/gra23-jpg/