Vše souvisí se vším

Název projektu: Vše souvisí se vším

Reg. číslo: CZ.1.07/1.2.08/02.0005

Projekt s názvem „Vše souvisí se vším“ úspěšně realizovaný na Základní škole a Mateřské škole Vsetín, Turkmenská byl ukončen 29.6.2012. Hlavním cílem projektových aktivit byla individuální a skupinová terapeutická, diagnostická, konzultační a poradenská činnost, která směřovala k žákům školy a jejich rodičům.

Díky projektu se nám podařilo na škole zřídit pozice školního psychologa a fyzioterapeuta, zařídit jejich pracoviště vhodným nábytkem pro práci, dovybavit odborné kabinety speciálními rehabilitačními, kompenzačními a didaktickými pomůckami a spotřebním materiálem. Velkým přínosem projektu bylo i další vzdělávání pedagogických pracovníků v akreditovaných kurzech zaměřených na nové metody, formy a přístupy ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, které byly prakticky ověřeny a implementovány do školního vzdělávacího programu „Spolu se měníme k lepšímu“.

Mgr. Roman Třetina,
koordinátor projektu