Čáry, máry, čárka, tečka, pořád píšu dokolečka

Klíčová aktivita „grafomotorika“ z projektu „Vše souvisí se vším“ byla pro žáky naší školy praktické či speciální, velmi přínosnou.V tomto projektu byla aktivita zaměřena především na žáky romského etnika.
Všichni žáci, kteří byli zařazeni do této klíčové aktivity, se aktivně a s nadšením zapojili do pravidelné práce. Cílem KA byl především nácvik a fixace správného úchopu psacího náčiní, správné sezení u této činnosti., uvolnění ramenního-loketního kloubu až po zápěstí. 
Grafomotorika byla velmi přínosnou aktivitou, kde se nám podařilo u většiny žáků osvojit a upevnit motorické návyky nutné pro další život, projevil se i kladný vztah ke kreslení a psaní. Pracovali jsme zábavnou formou, skupinově i individuálně. V grafomotorickém kroužku bylo v co největší míře využíváno všech pomůcek, zakoupených z projektu: prosvícené pískovnice, stojany s papírem A0, pracovní sešity , modelíny, dřevěné lišty ...

Grafomotorika bude i nadále využívána k dalšímu psychomotorickému vývoji žáků školy. Bude procvičována v hodinách psaní, výtvarné výchovy, pracovní výchovy a pestře rozšiří ŠVP . Díky odborným školením se zlepšila speciálně pedagogická metodika přístupu pedagogů, zvýšila se jejich odbornost v oblasti grafomotoriky a diagnostiky žáků.

Mgr. Martina Chovancová, Jana Plevová

 

 

Čáry, máry, čárka, tečka, pořád píšu dokolečka

/album/cary-mary-carka-tecka-porad-pisu-dokolecka/ca1-jpg/ /album/cary-mary-carka-tecka-porad-pisu-dokolecka/ca3-jpg/ /album/cary-mary-carka-tecka-porad-pisu-dokolecka/ca4-jpg/ /album/cary-mary-carka-tecka-porad-pisu-dokolecka/ca6-jpg/