Dokončení projektu Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi

V průběhu měsíce října 2020 byla v naší škole dokončena realizace projektu za podpory Zlínského kraje Stromy, keře máme rádi, jsou to naši kamarádi. Projekt byl součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2019. Původní termín dokončení byl stanoven na 31. 5. 2020, ale protože škola v době koronavirové nákazy na jaře 2020 nebyla schopna zrealizovat všechny povinné aktivity, byla realizace projektu prodloužena do 30. 11. 2020. Nyní jsou všechny aktivity zrealizovány a projekt je úspěšně dokončen.

Hlavním cílem projektu byl u žáků rozvoj zodpovědnosti vůči přírodě a zároveň zapojení do řešení problémů v oblasti životního prostředí. V areálu školy bylo  vybudováno venkovní pracoviště pro pěstitelské práce primárně zaměřené na žáky s hlubším mentálním postižením, autismem a imobilitou, příp. na žáky s lehkým mentálním postižením. V rámci projektu bylo vytvořeno venkovní pracoviště z okrasných stromů a keřů a druhé pracoviště jako bylinkový, příp. zeleninový záhonek. Žáci se učili pečovat o stromy a keře, hnojit, okopávat, zalévat, pod dozorem stříhat a prořezávat. Na záhoncích pěstovali bylinky, příp. zeleninu k využití ve školní kuchyni a v pracovním vyučování se učili záhonky připravovat k jarní setbě, stejně tak i k zazimování. Ke každému pracovišti byl zpracován pracovní list zaměřený na poznatky o stromech a keřích a o zelenině a bylinkách využitelný ve vyučování i v dalších letech. Projekt pomáhal u obtížně vzdělatelných žáků rozvíjet všechny kompetence – k učení, k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální, občanské a pracovní. Výraznou měrou se tak podílel na plnění výchovně vzdělávacích cílů školy.

Projekt byl realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

 

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO

 

 

Podzimní výsadba stromů a keřů

 

Dokončení projektu EVVO aneb z jara máme zase podzim…