Comenius Regio

 

 

 

 

 

Projekt o vzájemné spolupráci Comenius Regio

Naše škola je zapojena od 01.09.2013 do 30.08.2015 do projektu Zlínského kraje Comenius Regio – pozitivní integrace romských komunit v našich školách jako partner projektu.

V rámci projektu dochází k setkání anglických a českých pedagogů, kteří se zabývají vzděláváním žáků z romských komunit. Došlo k seznámení se školskými systémy obou zemí, ale především k výměně cenných zkušeností a informací při vzdělávání romských žáků a příkladů dobré praxe při jejich začleňování do většinové společnosti.

V únoru jsme na naší škole přivítali delegaci partnerů z Cardiffu, při níž si naši hosté prohlédli třídy, odborné učebny a zúčastnili se výuky žáků. V odpoledních workshopech jsme se vzájemně informovali o školních vzdělávacích programech, systému hodnocení žáků, preventivních programech a přístupech, o právech a povinnostech žáků a rodičů, o spolupráci školy s rodičovskou veřejností a dalšími organizacemi.

Vysoký zájem pedagogů z obou stran vyústil v bohatou diskuzi a k obohacujícímu sdílení zkušeností mezi vyučujícími z rozdílných vzdělávacích soustav v oblasti vzdělávání romských dětí.

Celý projekt bude ukončen závěrečnou konferencí v Cardiffu, ale pevně věříme, že kontakty mezi pedagogy neustanou a budou se dále rozvíjet.

Projekt je financován z evropského Programu celoživotního učení.

Mgr. Dagmar Šimková