Čtení čtení, nad něj není

 

Čtení čtení, nad něj není … jdem do toho zas!

 
(Rozhodnutí č. 4517-35/2014)
 
V uplynulém roce se u nás ve škole četlo a četlo a to v rámci projektu Čtení čtení, nad něj není … jdem do toho zas!, který jsme uskutečnili prostřednictvím dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016. Žáčci četli nově zakoupené knihy v hodinách češtiny, navštěvovali knihovnu, malovali obrázky do kalendáře, cestovali za zajímavými programy do Muzea romské kultury v Brně a užili si projektový den. Pomocí projektových aktivit se nám podařilo napomoci postupnému zlepšování komunikačních dovedností dětí a mládeže z národnostních menšin a tím přispívat k lepšímu zvládání každodenních situací v česky mluvící společnosti. Ale především jsme pomocí literatury a vlastní motivace rozvíjeli dětské čtenářství, formovali jej a probouzeli v dětech touhu pátrat, poznávat a objevovat krásno, které je v knihách ukryto. 
 
za kolektiv realizátorů projektu Mgr. Hana Růžičková
V uplynulém roce se u nás ve škole četlo a četlo a to v rámci projektu Čtení čtení, nad něj není … jdem
 
do toho zas!, který jsme uskutečnili prostřednictvím dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích
 
národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016. Žáčci četli nově zakoupené knihy v hodinách
 
češtiny, navštěvovali knihovnu, malovali obrázky do kalendáře, cestovali za zajímavými programy do
 
Muzea romské kultury v Brně a užili si projektový den. Pomocí projektových aktivit se nám podařilo
 
napomoci postupnému zlepšování komunikačních dovedností dětí a mládeže z národnostních
 
menšin a tím přispívat k lepšímu zvládání každodenních situací v česky mluvící společnosti. Ale
 
především jsme pomocí literatury a vlastní motivace rozvíjeli dětské čtenářství, formovali jej a
 
probouzeli v dětech touhu pátrat, poznávat a objevovat krásno, které je v knihách ukryto.
 
za kolektiv realizátorů projektu Mgr. Hana RůžičkováProjekt byl financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Zlínským krajem a Základní školou a Mateřskou školou Vsetín, Turkmenská