Čtení čtení, k lepšímu nás mění!

Četba knih nás všechny opravdu měnila k lepšímu po celý kalendářní rok a to v rámci projektu Čtení čtení, k lepšímu nás mění!, který jsme uskutečnili prostřednictvím dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2019 vyhlášeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Četli malí i velcí, ve škole i v knihovně, v lavicích i na koberci. Od pohádek k dobrodružným příběhům, od krásné literatury k básním. V malých čtenářích zanechaly knihy dostatek zážitků, které mohli dále proměnit v kresby a ty pak daly vzniknout kalendáři pro letošní rok.

Díky projektu jsou děti romského etnika zase o kousek blíž ke zlepšení svých komunikačních schopností a tím pádem také k úspěšnějšímu zvládání každodenních situací v česky mluvící společnosti. Máme z toho radost!

 

za kolektiv realizátorů projektu Mgr. Hana Růžičková