Čtení, čtení, k lepšímu nás mění!

Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019

Čtení, čtení, k lepšímu nás mění!

Projekt se věnuje problematice dvojjazyčnosti dětí a mládeže navštěvující ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín. Vzhledem k tomu, že děti jsou doma zvyklé mluvit především romsky, promítá se romština hojně i do školního prostředí. Z tohoto důvodu dochází k nízké úrovni slovní zásoby a snížení schopnosti vyjadřovat se na úrovni odpovídající věku. Pomocí projektových aktivit se snažíme o všestranné rozvíjení dorozumívacích schopností dětí a mládeže z národnostních menšin a to skrze čtenářství.

Mgr. Hana Růžičková