Šablony 2016

Od ledna 2017 byla na naší škole zahájena realizace aktivit projektu Šablony 2016 z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Aktivita Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, je určena k podpoře žáků, kteří potřebují doučit a procvičit učivo, zejména z hlavních předmětů a cizího jazyka. K podpoře vzdělávání mohou být také zařazeni žáci ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí a žáci, kteří potřebují upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování. Kroužek je zřízen pro každou třídu a bude realizován jedenkrát za týden.

Současně je od ledna 2017 zahájena aktivita Čtenářský klub pro žáky základní školy. Činnost má formu volnočasové aktivity a náplň je zaměřena na rozvoj klíčových kompetencí, zejména z oblasti čtenářských dovedností.

Zahájením těchto vzdělávacích programů, je dána všem žákům základní školy praktické příležitost ke zlepšení svých školních výsledků. 

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

- osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,  prevenci předčasného ukončování školní docházky, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy na základní školu

- podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků

- zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

- doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem.

Realizace projektových aktivit je naplánována do konce roku 2018.

Ve Vsetíně dne 19.01.2017

Mgr. Dagmar Šimková

ředitelka školy