Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát

Od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 bude ve škole realizován za podpory Zlínského kraje projekt Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát. Projekt je součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2018.

Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální. Projekt pro tyto žáky představuje jednu z mála možností, jak vzhledem ke svému mentálnímu postižení nebo málo podnětnému rodinnému prostředí co nejlépe pochopit vztah člověka a přírody, zodpovědnost člověka vůči přírodě a snahu o ochranu přírody. Zároveň může žákům přiblížit staré zvyky, tradice a řemesla, do kterých se promítá úzké sepětí našich předků s přírodou, ukázat možnost zdravého a chutného stravování a nasměrovat celé rodiny ke zdravému životnímu stylu. Toto jim škola zprostředkuje pomocí výukových terénních programů s environmentálním zaměřením, které budou zpracovány ve formě metodických listů. Žáci rovněž absolvují lektorské programy pro školy organizované Muzeem regionu Valašska zaměřené na jídlo na Valašsku, valašská řemesla a některé tradiční zvyky (např. Vánoce, Velikonoce, masopust), které jsou již pro dnešní generaci dětí dávno zapomenuty. S těmito aktivitami bude souviset také exkurze pro starší žáky do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do Mlýnské doliny. Důležitým úkolem v průběhu realizace projektu bude péče o venkovní bylinkovou a zeleninovou zahrádku, jejíž produkty pak budou využívány v pracovním vyučování. Dalším cílem, který souvisí právě s touto aktivitou, bude snaha o vytvoření správných stravovacích návyků u žáků, příp. jejich rodin, s využitím zdravých potravin, převážně od regionálních výrobců, a to formou kurzů zdravého vaření v rámci pracovní výchovy. U většiny žáků se objevují nesprávné stravovací návyky, nejsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, zdravé potraviny neumí vybrat ani z nich vytvořit vhodná jídla. Tato aktivita může děti správně nasměrovat a s jejich pomocí významně ovlivnit stravovací návyky celých rodin. Ve škole pak budou nově nabyté zkušenosti, vědomosti a dovednosti aplikovány v mezipředmětových vztazích nejen v přírodovědných předmětech, ale i ve všech vzdělávacích oblastech ŠVP.

Projekt bude realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Věra Kvasnicová

školní koordinátorka EVVO

I na podzim je na Hájence krásně …

Dýňobraní, „Dušičky“ aneb Halloween po česku

Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR

Zapomenutá řemesla

Listopad ve školním klubu

„Čertobraní“ s S3 a S4

Vánoce na Valašsku

Jak jsme pekli cukroví

Adventní čas v naší družině

Valašsko v pohádkách

Zdravé mlsání

Smoothie – nápoj, který pohladí naše bříška

Jaro na Hájence …

 

Projektový den - Velikonoce

V Mlýnské dolině – Rožnov p. Radhoštěm