Realizace projektu Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát

Od 1. 9. 2018 do 31. 5. 2019 byl ve škole realizován za podpory Zlínského kraje projekt Jak zdravě jíst, staré zvyky znát a v přírodě si hrát. Projekt byl součástí podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ pro rok 2018.

Cílovou skupinou byli žáci ZŠ praktické a ZŠ speciální. Projekt napomáhal žákům co nejlépe pochopit vztah člověka a přírody, zodpovědnost člověka vůči přírodě a snahu o ochranu přírody, zároveň přibližoval staré zvyky, tradice a řemesla, ukazoval možnost zdravého a chutného stravování a snažil se nasměrovat celé rodiny ke zdravému životnímu stylu. Žáci se zúčastnili na Hájence v Semetíně výukových terénních programů s environmentálním zaměřením, které byly zpracovány ve formě metodických listů. Rovněž absolvovali lektorské programy pro školy organizované Muzeem regionu Valašska zaměřené na jídlo na Valašsku, valašská řemesla a některé tradiční zvyky (např. Vánoce, Velikonoce, masopust). S těmito aktivitami souvisela také exkurze pro starší žáky do Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm do Mlýnské doliny. Důležitým úkolem v průběhu realizace projektu zejména pro ZŠ speciální byla péče o venkovní bylinkovou a zeleninovou zahrádku, jejíž produkty pak byly využívány v pracovním vyučování. Žáci ZŠ praktické i speciální se také zúčastnili kurzů zdravého vaření v rámci pracovní výchovy, kde s využitím místních zdravých potravin byli vedeni ke zdravému životnímu stylu a snažili se takto významně ovlivnit stravovací návyky celých rodin. Ve škole pak byly nově nabyté zkušenosti, vědomosti a dovednosti aplikovány v mezipředmětových vztazích nejen v přírodovědných předmětech, ale i ve všech vzdělávacích oblastech ŠVP.

Projekt byl realizován z dotace Zlínského kraje s finanční spoluúčastí Spolku rodičů a přátel školy.

Mgr. Věra Kvasnicová

Školní koordinátorka EVVO

 

I na podzim je na Hájence krásně …

Dýňobraní, „Dušičky“ aneb Halloween po česku

Výukový program Vsetínský zámek ke 100. výročí ČR

Zapomenutá řemesla

Listopad ve školním klubu

„Čertobraní“ s S3 a S4

Vánoce na Valašsku

Jak jsme pekli cukroví

Adventní čas v naší družině

Valašsko v pohádkách

Zdravé mlsání

Smoothie – nápoj, který pohladí naše bříška

Jaro na Hájence …

 

Projektový den - Velikonoce

V Mlýnské dolině – Rožnov p. Radhoštěm