Muzikoterapie

Této aktivity se během doby trvání projektu zúčastnili všichni žáci základní školy speciální. Během této doby se seznámili s netradičními hudebními nástroji a s tím, jak se na ně hraje, podporovali jsme jejich vyjadřování jak verbální, tak i neverbální, pomocí hudebních nástrojů, pohybem. Pomocí této aktivity jsme rozvíjeli nejen hudební vnímání žáků, ale i paměť, myšlení, jemnou a hrubou motoriku, smyslové vnímání. Žáci se zapojovali do této aktivity rádi, rozvíjeli jsme i schopnost spolupráce s ostatními žáky i s vedoucím aktivity.
    V rámci této aktivity byl proškolen lektor této aktivity, byly zakoupeny hudební nástroje a CD nosiče s různými nahrávkami ( relaxační, etnická hudba, zvuky,…). Tato KA se velmi osvědčila a je plně začleněna do HV v rámci ŠVP. I v této KA někteří pedagogové prošli seminářem pro vyšší odbornost v této oblasti.

Mgr. Daniela Surá

 

 

Muzikoterapie

Tato fotogalerie je prázdná.