Enviromentální výchova

 

Cílem této KA bylo probudit u žáků ekologické cítění a poznávat tradice a zvyky. Díky projektovým akcím se handicapované děti zúčastnily spousty výstav s lektorským programem,navštívily zoologické zahrady, zábavné parky, muzea a poznaly různá místa našeho kraje a krásy okolí, kde žijí. Naučili jsme děti chránit životní prostředí, seznámit je s životem zvířátek a péčí o ně. Tato KA umožnila dětem rozšířit své poznatky a vědomosti.

Mgr. Martina Chovancová

 

 

Enviromentální výchova

/album/enviromentalni-vychova/env21-jpg/ /album/enviromentalni-vychova/env23-jpg/ /album/enviromentalni-vychova/env25-jpg/