Logopedie

V této KA jsou zařazeni žáci ze speciální i praktické školy, kteří mají narušenou komunikační schopnost. U žáků s těžkou narušenou komunikační dovedností rozvíjíme slovní zásobu pomocí metodiky pro opožděný vývoj řeči- ONOMATOPOIE, s podporou náhradní komunikace VOKS, odstraňujeme specifický logopedický nález – artikulační neobratnost a sykavkovou asimilaci, u žáků romského etnika odstraňujeme nesprávně tvořené hlásky s respektováním dvoujazyčnosti a rozvíjíme slovní zásobu v českém jazyku, individuální logopedickou péči provádíme u žáků s narušenou plynulostí řeči – dg. tumultus sermonis a balbuties klonickou a tonickou. Procvičujeme dechové a fonační cvičení, rozvíjíme fonematický sluch a gymnastiku mluvidel za pomocí orofaciální stimulace. Využíváme logopedické a rehabilitační pomůcky, žáci mají zavedené logopedické sešity pro záznam lekcí pro jednotlivou logopedickou nápravu. S touto KA jako nedílnou součásti Řečové výchovy budeme nadále pokračovat i v ILP u všech žáků. Na tuto KA je kladen velký důraz u žáků, a proto si všichni pedagogové zvýšili svou speciální odbornost v rozvoji komunikace nejen verbální.

Bc. Eva Műllerová, Mgr. Vlasta Kovářová

 

 

Logopedie

/album/logopedie/log22-jpg/ /album/logopedie/log24-jpg/ /album/logopedie/log26-jpg/