Stínování na Oakhill Primary School

Naše škola si v rámci Výzvy 56 vybrala šablonu č. 3 - Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Cílem byl profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí. Jednalo se o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže byly zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování. Ve dnech 28. 9. – 2. 10. 2015 jsme se zúčastnily s kolegyní stínování v oblasti střední Anglie na Oakhill Primary School ve městě Stoke on Trent.
Šlo o základní školu běžného typu pro děti ve věku 3-11 let. Škola je větší než obvyklé základní školy v okolí a je spádovou školou pro oblast Trent Vale a Oakhill. Motto školy je „Pracujeme spolu pro lepší budoucnost“. Škola usiluje o spolupráci s rodiči, aby minimalizovala absenci dětí ve škole. Absolvovaly jsme výukové bloky zaměřené především na anglický jazyk, matematiku a informatiku, ale viděly jsme také výuku tělesné výchovy, měly jsme možnost nahlédnout do způsobu dokumentace práce s dětmi se sociálním znevýhodněním nebo řešení případných výchovných problémů. Ochutnaly jsme obědy na anglické škole, zažily přestávky s pohybovými aktivitami a zúčastnily jsme se i týdenního hodnocení docházky a chování jednotlivých tříd.Ve škole naplněné optimistickým a přátelským duchem se nám velmi líbilo, poznatky získané na stáži se určitě budeme snažit uplatňovat ve své praxi a na pobyt v netradičně slunné Anglii budeme dlouho v dobrém vzpomínat. 
 
Děkujeme paní ředitelce Mrs Lynn Paxton za umožnění stáže, naší ochotné průvodkyni Mrs Lindě Alliband a všem anglickým kolegům za milé a srdečné přijetí.
 
Mgr. Věra Kvasnicová a Mgr. Radka Třetinová Vsetín, 6. 10. 2015