Stínování na Maindee Primary School

Naše škola se v letošním školním roce rozhodla zapojit do projektu Cesta za poznáním  - Journey to discovery. Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je tzv. Stínování (shadowing)  - pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů. Jedná se o krátkodobou stáž na zahraničních školách sestávající se z pozorování metod a postupů a jejich možného vyzkoušení v praxi.

Jedna ze tří stáží, do nichž je naše škola zapojena se uskutečnila od 28.9.- 2.10. 2015 ve Walesu, ve Velké Británii. Skupina pedagogů vedená ředitelkou školy postupně navštívila dvě školy v Cardiffu a dvě v Newportu. První z nich byla Fitzalan High School, dále Adamsdown Primary School, v Newportu pak Maindee Primary School a Lliswery High School. Všechny tyto školy jsou zařazeny do tamního vzdělávacího programu EAL (English as a additional language) – věnující se především výuce základů angličtiny v neanglicky mluvících komunitách – (ekonomičtí imigranti, či tzv. asylum seekers). Naše stáž se zaměřila  na využití IT technologií ve výuce, na výuku matematiky a tzv.  science (přírodovědné obory) – konkrétně na Maindee Primary School. Navštívili jsme tedy vyučovací hodiny těchto předmětů a zapojili jsme se i do výuky. Celý pobyt jsme si nejen užili, ale byl pro nás velmi poučný a přínosný. Setkání z velšskými kolegy, jejich vyučovacími metodami a dětmi z celého světa nás skutečně obohatilo.  Velké poděkování za vstřícnost patří všem tamním pedagogům a asistentům. Za všechny jmenujme Mrs Selenu Wells a Mrs Bernu Pullen, jež byly našimi ochotnými průvodkyněmi a především pak Mrs Emmu Nolan, ředitelku školy Maindee Primary.

Aleš Čapák

 

Stínování na Maindee Primary School

/album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190327-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190331-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190340-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190348-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190358-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190375-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190408-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190418-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190465-jpg/ /album/stinovani-na-maindee-primary-school1/p1190474-jpg/