Čtenářské dílny

V měsíci září 2015 byly na naší škole zahájeny Čtenářské dílny v rámci projektu Výzva 56.

Projekt je zaměřen na zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti
V průběhu deseti tematicky zaměřených čtenářských dílen se žáci seznámili s dětskými hrdiny, autory, ilustrátory, pojmy z literární oblasti, průřezy žánry apod.

Ve speciální škole a na I. stupni praktické školy se jedná o pravidelnou aktivitu celé třídy, kdy žáci mají dle individuálního tempa pravidelně alespoň 1x týdně prostor na samostatné čtení. Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. Ve čtenářské dílně se odstraňují, nebo spíše se nezdůrazňují rozdíly v technice čtení, ale upřednostňuje se skupinové sdílení myšlenek a reakce na text, a to systematickými, propracovanými postupy. To znamená, že i méně zdatní čtenáři se do Čtenářské dílny aktivně zapojují a jsou kladně hodnoceni, a to nejen ze strany pedagoga ale i ze strany spolužáků. A úspěch, který zažívají, je velice povzbudí pro další čtení. Zde právě nacházejí odpověď na otázku, proč číst.

Jako podpůrný prostředek proběhlo školení pedagogů a nákup dětské literatury dle zájmu žáků k obohacení žákovské knihovny. Hodiny čtenářských dílen na druhém stupni žáky velmi baví, mají radost z nových knih a rádi s nimi pracují. Knihy budou i nadále hojně využívány.

Mgr. Radka Třetinová

 

Co to vlastně čtenářská dílna je?

Čtenářská dílna je především vyučovací metodou, která zahrnuje ve větší míře tiché čtení, ale také zdůrazňuje skupinové sdílení myšlenek a reakcí na text, a to systematickými, propracovanými postupy.

Nestačí se naučit číst, naším cílem je, aby se žáci naučili číst přemýšlivě a pro radost. Každý žák by měl mít po ruce knihu, kterou si sám pro čtení zvolil. Děti se učí zapisovat a pořizovat si osobní záznamy z četby, sdílet se spolužáky bezprostřední zážitky a zkušenosti z četby, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory a prezentovat přečtené knihy.

Dílna čtení je celoroční systém práce, který pomáhá žákům v tom, aby se stali skutečnými čtenáři. 
Ve čtenářské dílně se odstraňují, nebo spíše se nezdůrazňují rozdíly v technice čtení. Žáci nejsou zkoušeni ze čtení, pracují individuálním tempem a o své knize a pocitech, které při čtení mají, mohou vyprávět a diskutovat s ostatními. To znamená, že i slabší čtenáři se do Čtenářské dílny aktivně zapojují a jsou kladně hodnoceni, a to nejen z mé strany, ale i ze strany spolužáků. A úspěch, který zažívají, je velice povzbudí pro další čtení. Zde právě nacházejí odpověď na otázku, proč číst. 

Mgr. Eva Bartková