Centra kolegiální podpory ve šk. r. 2018/19

Se začátkem nového školního roku odstartoval i další rok školení v rámci Center kolegiální podpory (dále CKP). Tato školení pravidelně navštěvují pedagogičtí pracovníci z různých typů škol a zařízení, v nichž se setkávají s inkludovanými žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Obrovské pozitivum těchto CKP je především v tom, že tato setkávání jsou přínosem pro všechny zúčastněné, jelikož se svými zkušenostmi a nápady obohacujeme vzájemně.

V předchozím roce jsme se s účastníky věnovali především jednotlivým typům postižení a specifikům práce s těmito žáky. Pro mnohé návštěvníky byla přínosná už pouhá návštěva naší speciální školy, kde tak mohli vidět strukturované a vizualizované prostory školy, tříd i pracovních míst žáků i individuálně volené formy denních režimů nebo snoezelen.

V letošním školním roce jsou tato školení již v plném proudu a jejich náplní je pro tentokrát naučit se, jak efektivně ve výuce pracovat s iPadem nebo s konkrétními aplikacemi v něm. Účastníci jsou na školení vždy názorně seznámeni s danou aplikací a s možnostmi jejího nastavení. Navíc bývá vše doplněno názornými ukázkami využití aplikace ve výuce našich žáků. Náplní školení jsou především takové aplikace, v nichž už si pedagog pro žáka námět k využití určuje a tvoří sám. Nestačí tedy „pouhá“ znalost aplikace, ale to nejdůležitější je mít NÁPAD!

Prozatím jsme se společně seznámili s aplikacemi HP Reveal a Bitsboard, ale do konce školního roku nás jich ještě mnoho čeká (Stick Around, Green Screen by do Ink, Timeline RWT, Hello Color Pencil, PicCollage, Popplet, GR Reader, Chatter Kid Pix, Book Creator, Google disk a spousty dalších).

 

O tom, že využití jedné aplikace (konkrétně HP Reveal) může být opravdu nápadité, se můžete přesvědčit sami v našich krátkých videoukázkách.