Člověk a příroda

Další klíčovou aktivitou v rámci projektu Krok správným směrem, jehož realizace byla na naší škole zahájena 1. září 2012, je oblast Člověk a příroda.

Cílem této aktivity je přispívat ke vnímání života jako nejvyšší hodnoty, rozvíjet odpovědnost žáků ve vztahu k přírodě a její ochraně, podněcovat ohleduplnost ve vztahu k přírodě a zároveň se angažovat v řešení problémů v oblasti životního prostředí.

V rámci aktivity se žáci školy zúčastní terénních výukových programů s brannými prvky, které pro nás bude organizovat akreditovaná organizace, a absolvují náročnější cvičení v přírodě s dopravou do okolí školy. Uskuteční se také exkurze s environmentální tematikou (např. Planetárium Brno, zoologické zahrady aj.) a bude zakoupena literatura se stejnou tematikou.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Věra Kvasnicová

 

Zpráva k průběžné realizaci projektu EU OPVK Krok správným směrem

 

Období: Období: září 2012 – březen 2014

 

Klíčová aktivita: Člověk a příroda

Klíčová aktivita je realizována v několika oblastech:

 

1. Exkurze s environmentální tematikou

- Do listopadu 2013 proběhlo celkem 8 exkurzí:

  • Planetárium Brno
  • Valašské Meziříčí – Masožravky
  • Lešná u Valašského Meziříčí – Toulky zámeckým parkem
  • Pustevny
  • Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Ptačí svět
  • Muzeum regionu Valašsko Vsetín – Tajemství včel a mravenců
  • Lešná u Valašského Meziříčí - Ptáci na krmítku
  • Záchranná stanice Hošťálková

 

 

2. Terénní výukový program s brannými prvky

- Do současné doby proběhly 2 terénní výukové programy, každý vždy pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ praktické
- Programy realizovány akreditovanou organizací Alcedo Vsetín na Hájence Semetín, plněny jednotlivé úkoly s brannými prvky a environmentálním zaměřením ve skupinách pod vedením odborných instruktorů

 

 

3. Cvičení v přírodě s dopravou do okolí školy

- Cvičení v přírodě pro ZŠ speciální v Lešné u Zlína
- Cvičení v přírodě pro 2. stupeň ZŠ praktické – Sirákov, rozhledna Vartovna

 

 

4. Literatura s environmentální tematikou

- Byla zakoupena literatura s environmentální tematikou

 

 

Zpracovala: Mgr. Věra Kvasnicová

Vsetín, 11. 4. 2014