Umění a kultura

Od 1. září školního roku 2012/2013 se na naší škole realizuje další projekt Krok správným směrem. Nedílnou součástí tohoto projektu je oblast Umění a kultura. Cílem této aktivity je rozvoj pozitivního vztahu žáků k umění a jeho vnímání.

Klíčová aktivita se především zaměřuje na harmonický rozvoj osobnosti v oblasti kultury a umění. Rozvoj probíhá jednak formou pasivní - návštěvami kulturních akcí v divadle Zlín a ve Vsetíně, účastí na koncertech, prohlídkami muzeí, umělecko-historickými exkurzemi hlavního města Prahy.

Velmi důležitá aktivní forma zapojí vybrané žáky a žákyně do 5 zájmových kroužků – taneční, dramatický, orientální tance, výtvarný a keramický. Prostřednictvím těchto aktivit se zkvalitní a zpestří nejen výuka ve škole, ale také běžný život žáků.

V rámci realizace klíčové aktivity budou hrazeny vstupy a doprava na kulturní akce a exkurze, vybavení, nástroje, pomůcky, literatura a spotřební materiál do výše jmenovaných zájmových útvarů.

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Eva Bartková

 

Zpráva k průběžné realizaci projektu EU OPVK Krok správným směrem

 

Období: září 2012 – březen 2014

 

Klíčová aktivita: Umění a kultura

Klíčová aktivita je realizována v několika oblastech:

 

1. Realizace 5 zájmových kroužků:

 

Taneční kroužek

- časová dotace 2 hodiny týdně
- vedoucím kroužku je Mgr. Pavla Andrýsková
- zakoupeny nové kroje a doprovodné hudební nástroje
- v loňském školním roce navštěvovala 25 žáků, v letošním školním roce 16 žáků
- žáci pravidelně prezentují školu na tanečních soutěžích a kulturních akcích ve Vsetíně, Zlíně, v Karolínce

Kroužek orientálních tanců

- časová dotace 2 hodiny týdně
- vedoucí kroužku Marie Vaštáková , Radka Vernerová
- zakoupeny nové kostýmy s doplňky
- v loňském školním roce navštěvovalo 10 žákyň, v letošním školním roce 11 žákyň
- žákyně vystupovaly na kulturních akcích ve škole a v Domově důchodců ve Vsetíně

Dramatický kroužek

- časová dotace 2 hodiny týdně
- vedoucí kroužku Helena Ondráčková
- zakoupeny metodické materiály do kroužku a knihy pro pedagogy s uměleckou tematikou
- v loňském školním roce navštěvovalo 19 žáků, v letošním školním roce 15 žáků
- zahráli pohádku Shrek pro rodiče a celou školu

Výtvarný kroužek

- časová dotace 2 hodiny týdně
- vedoucí kroužku Mgr. Vlasta Březovská
- zakoupen spotřební materiál a pomůcky pro činnost kroužku a výstavu „ Šikovné ručičky dětí naší školičky“
- v loňském školním roce navštěvovalo 9 žáků, v letošním školním roce 6 žáků
- žáci pravidelně prezentují školu na výtvarných soutěžích v České republice

Keramický kroužek

- časová dotace 2 hodiny týdně
- vedoucí kroužku Michaela Koňaříková, Helena Ondráčková
- pořízeny pomůcky a spotřební materiál na činnost kroužku, na výstavu, trhy, výzdobu
- v loňském školním roce navštěvovalo 9 žáků, v letošním školním roce 8 žáků
- žáci prezentují své výrobky na výstavě „ Šikovné ručičky dětí naší školičky“ a prodejních trzích ve Vsetíně, Valašských Kloboukách

 

 

2. Doprava na kulturní a výtvarné akce:


- výtvarná soutěž „ Radost v Kolíně“
- výtvarná soutěž „ Krásná jako kvítka“ v Havířově
- výtvarná soutěž „ Křemen a jeho rodina“ ve Valašském Meziříčí
- taneční vystoupení na vernisáži „Romano Gav “ ve Zlíně
- taneční vystoupení v divadle Karolince
- taneční vystoupení ve Valašských Kloboukách
- taneční vystoupení v Domově důchodců v Karolince
- vernisáž Kniha je kamarád na vsetínském zámku
- kulturní vystoupení ZUŠ Karolínka hraje, tančí a zpívá pro ZŠ a MŠ Vsetín

 

 

3. Kulturní akce:


- divadelní představení Krejčovská pohádka v Domě kultury Vsetín
- divadelní představení Rákosníček v kině Vatra ve Vsetíně
- divadelní představení O Človíčkovi v Městském divadle Zlín
- divadelní představení Bajky v Městském divadle Zlín
- muzikál Škola základ života v Městském divadle Zlín
- výchovně vzdělávací koncert Vývoj jazzu v Domě kultury Vsetín
- lektorský program "Pejsek a kočička v kuchyni"v Muzeu regionu Valašsko Vsetín
- školní klub navštívil 3D kino v kině Vatra ve Vsetíně
- návštěva 5D kina v Nové Karolíně Ostrava
- muzikál Kocour Modroočko v loutkovém divadle Ostrava
- muzikál Divotvorný hrnec v Městském divadle Zlín
- divadelní představení Pohádky do kapsy v kině Vatra ve Vsetíně

 

 

4. Exkurze:


- návštěva Muzea Karla Zemana v Praze a královská prohlídka historického centra
- návštěva miniatur světových historických staveb MINIUNI v Ostravě

 

Zpracovala: Mgr. Eva Bartková

Vsetín, 11. 4. 2014