Člověk a svět práce

Od 1. září 2012 jsme zahájili projekt „ Krok správným směrem“. Jeho součastí je také klíčová aktivita „Člověk a svět práce“. Aktivita zahrnuje široké spektrum manuálních činností, vědomostí, dovedností a návyků. Jedním z hlavních výstupů je činnost dvou rukodělných kroužků, zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Žáci budou v obou kroužcích seznamováni s různými pracovními postupy, technikami, tradičními i netradičními materiály jako jsou dřevo, plasty, proutí, vlna, textil, keramická hlína, lepenka, přírodní materiály a dalšími. Aktivity budou doplněny exkurzemi zaměřenými na předprofesní přípravu, návštěvu technických památek a řemeslné tradice. Všech těchto cílů bude dosaženo rozvojem jednotlivých oblastí ŠVP a průběžným plněním všech kompetencí.

Uvedené aktivity mají za úkol podchytit zájem žáků o řemesla, který by je přivedl k volbě vhodného povolání, pomohl jim v začlenění do společnosti a hlavně zlepšil rovné příležitosti dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v přístupu ke vzdělání. Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Mgr. Ivo Trunkát

 

Zpráva k průběžné realizaci projektu EU OPVK Krok správným směrem

 

Období: Období: září 2012 – březen 2014

 

Klíčová aktivita: Člověk a svět práce

Klíčová aktivita je realizována v několika oblastech:

 

1. Rukodělné kroužky

- 2 rukodělné kroužky 
- Pro chlapce je vedoucím Mgr. Ivo Trunkát
- Pro dívky je vedoucí PaedDr. Iva Surovčáková
- Probíhá po celou dobu realizace projektu
- Časová dotace 2 h týdně
- Průběžně je doplňován spotřební materiál
- Byly předplaceny odborné časopisy využitelné pro práci chlapců a dívek
- Školní dílna byla vybavena ručním nářadím a elektronářadím
- Odborná učebna pracovního vyučování dívek byla vybavena elektrospotřebiči a pomůckami k Pv
- Odborná učebna pracovního vyučování dívek byla zařízena nábytkovou sestavou, regály s plastovými boxy a krabicemi na materiál do Pv
- Byla zakoupena odborná literatura využitelná pro práci kroužků

 

 

2. Kurz netradičních pracovních technik

- byli proškoleni 4 pedagogičtí pracovníci v oblasti netradičních technik s EVVO tematikou
- byli proškoleni 4 pedagogičtí pracovníci v oblasti netradičních technik při práci s keramikou a glazování

 

 

3. Lektoři řemesel

- Žáci byli zatím seznámeni s prací 8 řemeslníků:
cukrářka, kosmetička, kameník, výrobce špejlí, výroba lidových hudebních nástrojů, umělecký kovář, řezbář

 

 

4. Exkurze zaměřené na předprofesní přípravu

- Do současné doby proběhlo 7 exkurzí, na nichž se žáci seznamovali s technickými památkami, řemeslnými tradicemi a různými druhy výrobních činností:

  • Exkurze do pohankového mlýna Šmajstrla v Rožnově pod Radhoštěm
  • Exkurze Dřevotvar Jablonné
  • Exkurze do Fatry Napajedla
  • Exkurze Muzeum Mlejn Ostrava
  • Exkurze do skláren Karolínka
  • Exkurze do Robe Lighting Valašské Meziříčí
  • Exkurze Mozaic Kunčice

- Ke každé exkurzi byl vytvořen metodický list s popisem vzorového výrobku z rukodělného kroužku navazujícího na exkurzi (např. práce se dřevem, malování skla …)

 

 

Zpracoval: Mgr. Ivo Trunkát

Vsetín, 11. 4. 2014