Arteterapie

Pro žáky 2. ročníku, kromě jedné dívky, která opakovala, byla práce v arteterapeutickém kroužku novinkou. Žáci si ale poměrně rychle, nejčastěji formou hry, osvojovali dodržování pravidel při jednotlivých činnostech. Nebylo to pro ně vždycky jednoduché, aby neskákali do řeči, naslouchali druhým nebo pohotově reagovali na zadané úkoly. Dbala jsem na to, aby se děti cítily příjemně, byly spokojené a alespoň v něčem úspěšné. Pochvala a povzbuzení byly dobrým způsobem, jak dosáhnout stanovených představ a dobrých výsledků.

V kroužku je od začátku školního roku zapsáno devět dětí. Tento počet se průběžně mění. Každého nového žáka jsme patřičně přijali do kolektivu a zapojili do kreslířských aktivit a arteterapeutických činností. Náměty jako škola, rodina, kamarádi nebo trávení volného času se stávalo středem rozhovoru při posezení v kruhu. Tyto vedly také k významnému posílení kreslířských a malířských dovedností.

Mnohé artefakty jsme vystavovali nejenom v naší škole, ale byly posílány na výtvarné soutěže. Podařila se nám získat i ocenění například z Kolína za výtvarnou úroveň.

Děti si celkem oblíbily veškeré činnosti v kroužku. K tvoření byly povzbuzovány a chváleny, vzájemná setkání byla pro všechny přínosem. Díky individuálnímu přístupu si děti zlepšily znalost výtvarných technik, komunikativnost, rozvoj slovní zásoby, a další.

Bylo by dobré i nadále v těchto metodách pokračovat.

Mgr.Vlasta Březovská

 

 

Arteterapie

/album/arteterapie/arte2-jpg/ /album/arteterapie/arte3-jpg/ /album/arteterapie/arte5-jpg/ /album/arteterapie/arte7-jpg/ /album/arteterapie/arte8-jpg/ /album/arteterapie/arte9-jpg/