Informatika

Během trvání projektu, díky němuž probíhal Kroužek Informatiky, bylo zakoupeno 11 počítačových sestav, tiskárna i počítačové stoly. Učebna tak byla modernizována a žáci rádi na nových počítačích pracují. V této aktivitě měli možnost vzdělávat se pomocí lektora v tematických oblastech Základy práce s počítačem, Vyhledávání informací a komunikace, Zpracování a využití informací. Tyto poznatky a zkušenosti při práci s počítačem a informacemi následně využijí ve vzdělávacím procesu a v praktickém životě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, byla nejčastěji využívanou metodou individuální práce pod vedením lektora.     

    Za celou dobu trvání kroužku žáky nejvíce zaujala elektronická komunikace a sociální sítě, díky nimž mohli komunikovat se svými spolužáky, rodinami a vrstevníky. Práce v kroužku byla úspěšná a budeme se snažit o získání dalších finančních prostředků pro jeho pokračování.

Mgr. Radka Třetinová

 

 

Informatika

/album/informatika/infor1-jpg/ /album/informatika/infor2-jpg/ /album/informatika/infor3-jpg/ /album/informatika/infor4-jpg/