Ergoterapie

Kroužek Ergoterapie navštěvuje 7 dívek, a 6 chlapců. Žáci se učí poznávat různé druhy materiálů, pracovat s nimi, používat vhodné pracovní nástroje. Učí se šetřit materiálem, dodržovat zásady bezpečnosti práce. Kroužek Ergoterapie má zásadní vliv na formování kladného vztahu k práci, přispívá k budování profesní orientace žáků. 
Skupina chlapců a dívek vzájemně spolupracuje při vytváření společných výrobků. Tím se žáci učí pracovat v týmu a zodpovídat za výsledky své práce. Kroužek Ergoterapie se také zaměřuje na poznávání tradičních řemesel a využití přírodních materiálů. V rámci kroužku se žáci zúčastnili mnoha exkurzí, kde se seznámili s tradičními i současnými řemesly i moderními výrobními procesy. Výrobky z kroužku slouží k výzdobě školy, prezentaci na různých výstavách a jarmarcích, na společenských akcích.

PaedDr. Iva Surovčáková, Mgr.Ivo Trunkát

 

 

Ergoterapie

/album/ergoterapie/ergo2-jpg/ /album/ergoterapie/ergo3-jpg/ /album/ergoterapie/ergo4-jpg/ /album/ergoterapie/ergo5-jpg/ /album/ergoterapie/ergo7-jpg/ /album/ergoterapie/ergo8-jpg/ /album/ergoterapie/ergo10-jpg/