Školní klub

Školní klub je zaměřen na vytvoření struktury zájmové a volnočasové aktivity na škole. Cílem je zapojit žáky do smysluplného, aktivního trávení volného času, což přispívá k prevenci kriminality dětí a mládeže a k prevenci rizikového chování. Prostřednictvím pestré nabídky motivujeme žáky ke každodenní docházce do školního klubu, kde mají možnost žáci navštěvovat plavecký bazén, solnou jeskyni, kulturní akce – výstavy, besedy, divadelní představení atd.

Mgr. Hana Nováková

 

 

Školní klub

/album/skolni-klub/sk1-jpg/ /album/skolni-klub/sk3-jpg/ /album/skolni-klub/sk5-jpg/ /album/skolni-klub/sk7-jpg/